Moventas

Luottamus on ulkoistetun kunnossapidon kulmakivi

Data avoimesti kaikille

Moventaksen Ikolan tehtaalla konehallinnan ja kunnossapidon tiedot kulkevat avoimesti eri osapuolten välillä. Tietojärjestelmien tarkoituksena on helpottaa valmistusta ja kohottaa käyntiastetta.

Moventaksen juuret juontavat Valmetin voimansiirtotehtaaseen Jyväskylän Rautpohjassa. Tuotanto jatkuu yhä Rautpohjassa, mutta rivakasti kasvaneen kysynnän vuoksi Jyväskylään rakennettiin uusi tehdas. Sen tuotannon ydin on hammaspyörien työstö sekä karkaisu ja tuuliturbiinivaihteiden kokoonpano. Uusi tehdas on erittäin nykyaikainen – sen tuotteetkin ovat hyvin vaativia, sillä tuulipuistossa kaikki huolto- ja korjaustyöt ovat kalliita.

Tuuliturbiinivaihde ottaa vastaan tuulimyllyn verkkaisen mutta vääntävän voiman ja sovittaa kierrosluvun generaattorille sopivaksi. Vaihteen planeettahammaspyörät työstetään tehtaalle saapuvista takeista, karkaistaan ja viimeistellään hiomalla. Tehtaan tärkein tuotantosolutyyppi on kahden hiomakoneen yksikkö, jossa viimeistellään hampaiden ja akselireiän pinta.

Ulkoistettu kunnossapito

Ikolan ja Rautpohjan tehtaitten kunnossapito on ulkoistettu, ja sitä hoitaa Maintpartner Oy. Kunnossapitoa ohjataan ARROW Maint -ohjelmistolla. Ikolan yksikössä on kuusi sähkö- ja kuusi mekaniikka-alueen huoltajaa; Rautpohjassa henkilöstöä on kaksinkertainen määrä, mutta kaksinkertainen on tehdaskin. Tuotannon rooli Maint- järjestelmän käyttäjänä on tyypillisesti toimia työn tilaajana. Moventaksella järjestelmän käyttöoikeuksia on jaettu tavallista laajemmin tuotannon esimiehille. Kokemukset ja palautteet heidän osalta ovat hyviä.

”Maintpartner tuottaa palvelun, ja samaan aikaan tuotannon esimiehet näkevät kunnossapidon työaikataulun hallintaohjelmistojen kautta. Järjestelmä on todettu hyväksi, sillä huoltokutsua lähettäessään tuotanto näkee kunnossapidon kuormituksen; siitä voi päätellä, kuinka nopeasti apu vaivaan on luvassa”, kertoo kunnossapitoinsinööri Jani Hänninen.

Hän kertoo, että hälytys on tehty mahdollisimman helpoksi, konetta operoivan ei tarvitse miettiä kenelle soittaa, hälytys lähtee napin painalluksella. Tieto menee myös kunnossapidon henkilöiden puhelimiin gsm-viestinä, sillä nämä ovat yleensä tehdassaleissa, eivät odottamassa tietokoneen äärellä.

Maint, Machine Track ja Andon

Ikolan tehtaassa sovelletaan ARROWin kolmea tärkeintä ohjelmistoa. Niiden on tarkoitus pelata mahdollisimman paljon yhteen. Niinpä Maintin hälytys lähtee koneelta liikkeelle Machine Trackin kautta. Andon otetaan käyttöön kokoonpanossa erillisen aikataulun mukaisesti.

Kaikkiaan Moventaksella ja ARROW Engineeringillä on noin 15 vuoden yhteinen taival. ”Raporttien teko palavereja varten on varsin turhauttavaa puuhaa. Meillä se on helppoa, sillä Maintpartnerin kanssa pidettävissä viikko- ja kuukausipalavereissa käytetään suoraan ARROW Maint in ja Machine-Trackin reaaliaikaisia näyttöjä. Niiltä näkyvät ARROW Maintin ja ARROW Machine Track:in tiedot halutuilta ajoilta. Ne saadaan myös siirrettyä suoraan palaveripöytäkirjoihin, joten turhalta kopioimiselta vältytään ja ajan voi käyttää hyödyllisempiin työtehtäviin”, sanoo Hänninen.

Ohjelmistot näyttävät viat, niiden syyt ja korjauksen keston. Samalla esiin nousevat myös eniten vikaantuneet koneet ja vikojen seurannaisilmiöt. Järjestelmän ominaispiirteenä on läpinäkyvyys ja vähentynyt ”käsityön” määrä.

Luottamus on tärkeä

Hänninen on työskennellyt yli kymmenen vuotta ulkoistetun kunnossapidon parissa, sekä tuottajana että palvelun ostajana. Myös yhteistyökumppanit ovat tuttuja vuosien takaa, joten luottamus on vankalla pohjalla. ”Ilman luottamusta ei voisi edetä kohti yhteisiä päämääriä. Meille ne ovat korkea käyttöaste ja ennakoivaan kunnossapitoon siirtyminen. Molemmat ovat välttämättömiä, sillä suurten työstökoneiden aika on kallista”, sanoo hän.

ARROW Maint antaisi myös mahdollisuuden käyttää kunnossapidon keräämää tietoa suoraan yritysten välisenä laskutusperusteena. Moventaksen kohdalla tähän ei ole tarvetta, sillä se ostaa kunnossapitopalvelut miesmääräsopimuksella. Luonnollisesti korjausaikoja seurataan, mutta niinhän tehdään silloinkin kun kunnossapitoa ei ole ulkoistettu.

www.moventas.com

Tulosta sivu