Erinomaisen päivittäisjohtamisen avaintekijöitä ovat luotettava ja reaaliaikainen tiedon kerääminen tuotannosta, moderni kunnossapidon hallinta sekä ymmärrystä lisäävä tiedon visualisointi.

Laadukas tieto on strategisen päätöksenteon perusta. Faktoihin perustuvalla ennakoinnilla tuotannon ja kunnossapidon tehokkuutta voidaan nostaa kymmeniä prosentteja.

Päivittäisjohtaminen

Päivittäisjohtaminen eli maailmalla paremmin tunnettu Shop Floor Management palvelee yrityksen arvotuotantoa, oli kyseessä sitten tuotteiden tai erilaisten palveluiden valmistus.

Päivittäisjohtamista tehdään tuotannon lattiatasolla. Tuotannon johto kokoontuu operatiivisten työntekijöiden kanssa yhteiseen palaveriin, jossa tuotannon tunnuslukujen ja poikkeamien visualisointi, osallistuminen ja tiedon jakaminen ovat merkittävässä roolissa.

Päivittäisjohtamisessa oleellista on keskittyä tuotannon seurantaan sekä ongelmien ratkomiseen päivätasolla. Tämä auttaa henkilöstöä kohdistamaan toimintansa siihen, mikä on tärkeää juuri nyt.

Lean-filosofian mukaisesti tuottavuutta parannetaan poistamalla hukkaa omasta arvotuotannosta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tietyn tuotantoprosessin kehittämistä. Jotta prosessi ei palaudu vähitellen takaisin lähtötilanteeseen, sille tulee luoda oma seurantamalli.

Rutiininomainen päivittäisjohtaminen on ratkaisu tähän. Päivittäisjohtamisella  varmistetaan Lean-periaatteiden ja -toimintatavan toteutuminen organisaatiossa. Päivittäisjohtamisen avulla seurataan tuotannon virtausta ja sujuvuutta ja päätetään viiveettä niistä toimenpiteistä, joilla valmistus pysyy aikataulussa.

 

Lue Blogista

Mitä on Lean-päivittäisjohtaminen valmistavassa teollisuudessa?