300

Machine Track-käyttäjää

52

konetta kytkettynä järjestelmään

Vaasassa toimiva ABB:n sähkömoottoritehdas käyttää tuotannon valvontaan ARROW Machine Trackia. Se nivoutuu myös kunnossapidon ARROW Novi-ohjelmistoon, jolloin havaitut viat saadaan nopeasti korjauksen alle. Karttuvasta tiedosta muodostuu lista niistä ongelmista, joihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota.

”Oman haasteensa valmistukseen tuo se, ettemme tee moottoreita varastoon vaan asiakastilausten mukaan. Keskimääräinen sarjakoko on 1,7-2 moottoria, joten tuotannon on oltava joustavaa. Samalla tämä on haaste käytettävyydelle ja kunnossapidolle”, kertoo Maintenance Manager Jani Hienovirta. Hän kertoo, että tehtaalle asetettu käytettävyysasteen tavoite on yli 98 prosenttia. Sitä varten hankittiin konevalvonnan ja kunnossapidon ohjelmistot, joiden avulla työjärjestykset ja ylläpito saadaan mahdollisimman tehokkaiksi.

Ohjelmistot pelaavat yhteen

Eräs painava syy ARROWin valinnalle oli se, että sekä tuotantopuolella koneiden valvonnasta että kunnossapidossa huoltotoiminnasta huolehtivat ohjelmistot toimivat yhdessä ja yhteen. Nopeat virheilmoitukset suoraan kunnossapitoon käynnistävät korjaustoimet heti. Samoin kunnossapito saa Machine Trackin kautta tiedot useimmin murheita aiheuttavista koneista sekä tiedot vikojen vakavuudesta kokonaisuuden kannalta katsottuna.

Yhteen toimivien ohjelmistojen etuja on myös se, ettei käyttö- ja huoltohenkilöstön tarvitse opetella useita ohjelmia erilaisine käyttöliittymineen. Nykymaailmassa selainpohjainen työskentely on tuttua lähes kaikille, joten sekä valvonta- että kunnossapito-ohjelmistoihin on helppo tottua nopeasti.

Tieto ei jää eläkkeelle

ABB:llä nykyinen Novi kunnossapito-ohjelmisto ehkäisee tiedon henkilöitymisen. Järjestelmällinen tiedonkeruu ja sen jakaminen estävät sen, ettei oleellinen taito ja kokemus tiettyjen laitteiden hoidosta kävele osaajan mukana ulos portista.

Kunnossapidon ja tuotannon kehityksen osaston moottoritehtaalla työskentelee parisenkymmentä henkilöä, ja he kaikki käyttävät jatkuvasti ARROW Novia. Heidän toimenkuvaansa kuuluu myös tuotannon kehittäminen ja konehankintojen suunnittelu, joten osaston on hyvä olla selvillä sekä Novin että Machine Trackin antamasta tiedosta.

Nämä historiatiedot ovat pohjana, kun suunnitellaan tuotannon muutoksia ja tehostustoimia. Täsmällisen tiedon avulla rajalliset resurssit voi kohdentaa juuri oikeisiin paikkoihin. Kun pahimmat ongelmat ovat nousseet selvästi havaittaviksi, korjaustoimet ja koneinvestoinnit voidaan kohdistaa sinne, missä sijoitetusta panoksesta saadaan suurin hyöty.

Hienovirta kiittelee ARROWin räätälöintimahdollisuuksia sekä ohjelmistoihin nopeasti saatuja hienosäätöjä. Lisäksi Machine Trackin näyttötaulut ovat saaneet kiitosta kaikilta henkilöstöryhmiltä – niiltä näkee tuotannon tilan muutamassa sekunnissa heti työpaikalle saapuessaan.

ABB Oy, Motors and Generators ,
Vaasa

Maailmanlaajuisesti ABB:n moottori- ja generaattoriliiketoiminta työllistää 14 000 henkeä 36 tehtaassa 11 maassa.
Suomessa liiketoiminta työllistää 1520 henkilöä, joista Vaasassa 530 ja Helsingissä 910.

Käytössä olevat ratkaisut
Machine Track

MES-järjestelmä tuottavuuden parantamiseen

Novi

Kunnossapidon hallintaan ja kehittämiseen

Haluatko tietää lisää ratkaisuistamme?
Ota yhteyttä:

Jenni Tarvainen

jenni.tarvainen@arroweng.fi

+358 44 713 0477

Lue lisää menestystarinoita