Adven tuottaa yritysten tarpeisiin räätälöityjä höyry-, lämpö- ja kylmäenergiaratkaisuja sekä lämpöä kymmeniin kaukolämpöverkkoihin. Advenin tyypillisiä asiakkaita ovat teollisuusyritykset, joiden tuotantolaitokset tarvitsevat runsaasti energiaa. Advenilla on lämpölaitoksia Hangosta aina Leville ja Sodankylään saakka. Suomen lisäksi liiketoimintaa on myös Ruotsissa ja Virossa.

Yritys halusi yhtenäistää laitostensa kunnossapitokäytäntöjä ja toiminnan suunnitelmallisuutta. Työkaluiksi valikoituivat ARROW Maint käyttöpäiväkirja ja ARROW Maint-kunnossapitojärjestelmä.

Advenin tuotantoinsinöörin Leo Vesken mukaan käyttöpäiväkirja toimii laitoksen lokina. Siihen merkitään kaikki laitoskäynnit ja pienimmätkin huoltotoimenpiteet. Maint -kunnossapitojärjestelmään puolestaan kirjataan suuremmat huollot ja korjaukset. ”Viranomaismääräykset ovat tiukentuneet. Nykyään kaikilla yli viiden megawatin voimaloilla tulee olla kunnossapitojärjestelmä. Käyttöpäiväkirja vaaditaan taas kaikilta laitoksilta”, Veske sanoo.

”Järjestelmän hyödyt ovat konkretisoituneet, kun on huomattu, että työtilauksen tekeminen vie järjestelmän avulla vain minuutin. Käyttöpäälliköiden työ on myös helpottunut, kun he voivat seurata tarkasti töiden edistymistä ja saavat tarvitsemansa raportit nopeasti ja reaaliaikaisina. Suurin osa henkilöstöstä käyttää Maint-järjestelmän selainversiota tabletilla”, Veske summaa.

Työkalut otettiin käyttöön viidessä pilottivoimalassa vuonna 2012. Pilottivaiheen jälkeen uusia laitoksia on lisätty järjestelmään jatkuvasti. Tällä hetkellä Maint käyttöpäiväkirja on käytössä kaikissa, yli 120:ssä Advenin laitoksessa ja Maint -järjestelmä 103 laitoksessa.

Käyttäjiltä kiitosta

Advenin lämpölaitoskäyttäjät Pekka Krum ja Tero Saarela pitävät käyttöpäiväkirjaa näppäränä ja helppokäyttöisenä työkaluna. Miehet käyttävät sitä päivittäin iPadilla. ”Käymme päivittäin useilla laitoksilla ja kirjaamme käynnit sekä tehdyt huoltotoimenpiteet päiväkirjaan. Huoltomerkinnän yhteyteen voidaan liittää esimerkiksi tavarantoimittajalta tullut kuvaus huollossa käytetyistä osista pdf-tiedostona, Saarela sanoo.

”Tarvitsimme toimintamme suunnitelmallisuuden parantamiseksi ja laitostemme toiminnan yhdenmukaistamiseksi sähköisen järjestelmän, johon voimme tallentaa luotettavasti käytön ja kunnossapidon toimenpiteet sekä tallentaa laitteisiin liittyviä dokumentteja. Kirjaamiseen liittyvät toimenpiteet piti pystyä suhteuttamaan laitoksen kokoon. ARROW vastasi toiveisiimme ja toimitti tarpeidemme mukaisen kunnossapitojärjestelmän. Käyttöpäiväkirja otettiin yhtiössä käyttöön ilman erillistä koulutusta. Yhteistyömme on ollut hedelmällistä. Nyt ARROW Maint -kunnossapitojärjestelmä ja Maint käyttöpäiväkirja ovat operatiivisen johtamisemme keskeisiä työkaluja” Esa Aarnio summaa.

ADVEN Oy
Käytössä olevat ratkaisut
Haluatko kuulla lisää ratkaisuistamme?
Ota yhteyttä:

Ville Vilhu

ville.vilhu@arroweng.fi

+358 40 537 9575

Lue lisää menestystarinoita