Airpro Oy palvelee päivittäin tuhansia lentomatkustajia tarjoten lentoliikenteen maa- ja matkustajapalveluja 16 lentoasemalla ympäri Suomen sekä Cabin Crew -palveluita myös Pohjoismaissa 1400 ammattilaisen voimin. Airpro on osa Finavia-konsernia ja vanhin Suomessa maapalveluja tuottavista yrityksistä.

Airpro Oy otti käyttöönsä ARROW Maintin kunnossapidon organisointiin sekä liikkuvan kaluston hallintaan syksyllä 2013. Seuraavana keväänä Maint otettiin käyttöön myös Finavialla, joka vastaa Helsinki-Vantaan kenttäkunnossapidosta sekä korjaamotoiminnasta. Uuden kunnossapitojärjestelmän avulla koko konsernin kalustokantaa on mahdollista hallita sijainnista sekä kaluston perustiedoista aina huoltotilauksiin saakka. ”Järjestelmän avulla myös huoltojen tilannetta sekä etenemistä on mahdollista seurata reaaliajassa.”, kertoo GSE Coordinator Markus Mäkinen Airprolta.

ARROW Maintista Noviin

Lentokentillä Airpron huollettavia kohteita ovat muun muassa matkustajaportaat, kuormaushihnat, trukit, autokalusto sekä matkatavarakärryt, kun taas Finavian tehtävänä on vastata kenttäkunnossapidosta sekä kalustosta, jolla kenttä pidetään puhtaana.

Vaikka Maint palveli hyvin molempien yhtiöiden nykyistä toimintaa, päätettiin järjestelmä kuitenkin päivittää uudempaan Noviin. Muutos lähti alun perin liikkeelle Finavian tietohallinnosta, joka halusi selkeyttää konsernin järjestelmäkokonaisuutta ja vähentää päällekkäisiä järjestelmiä. Nyt käytössä onkin vain yksi järjestelmä, joka pitää sisällään sekä Airpron että Finavian kunnossapidon.

Novi otettiin käyttöön Finavian osalta jo alkukesästä 2016. Airprolla käyttäjäkoulutukset alkoivat tammikuussa 2017. Järjestelmä otetaan käyttöön kaikilla 16 lentokentällä ja samalla myös alihankkijat tulevat mukaan järjestelmän käyttäjiksi. Novin avulla alihankkijat pystyvät helposti paitsi näkemään omat työnsä, myös kuittaamaan ne valmiiksi suoraan järjestelmässä.

Novi tuo helpotusta Airprolle, jonka työntekijät pystyvät nyt käyttämään järjestelmää entistä helpommin tabletilla tai kännykällä huonojenkin verkkoyhteyksien päässä. Airprolla vaihdon yhteydessä haluttiin ottaa mukaan myös uusia ominaisuuksia, kuten operaattorikunnossapito, reittihuoltoja sekä sähköpostihälytyksiä tehostamaan nykyistä toimintaa.

Tehokasta laitehallintaa

Airpron yksi tärkeimmistä tehtävistä on varmistaa sujuva ja turvallinen lentoliikenne. Esimerkiksi Lapin matkailusesongit tuottavat haasteita muun muassa Kittilän lentokentällä, jossa tarvitaan sesonkiaikaan jopa 180 matkatavarakärryä kun esimerkiksi moninkertaisesti suuremmalla Helsinki-Vantaan lentokentällä on tavallisesti käytössä noin 60 kärryä. Tällaisina sesonkeina kalustoa joudutaan siirtämään koko ajan ja kaluston täytyy olla paitsi toimintakunnossa myös oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Airpron huoltotoimintaan vaikuttaa myös Kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA – International Air Transport Association) asettamat säädökset, erityisesti ISAGO rekisteröinti (IATA Safety Audit for Ground Operations), joka edellyttää jo tiettyjä asioita turvallisuuden takaamiseksi kansainvälisillä lentokentillä. Nykyiset säädökset edellyttävät päivittäisiä auditointeja ja tarkastuksia, joista myös jää jälki järjestelmään.

Aiprolla Novi-järjestelmän suurin toimintaa tehostava tekijä liittyy huoltojen ja korjaustöiden hallinnointiin sekä raportointiin, joka onnistuu nyt suoraan järjestelmässä. Myös tiedonkulku on tehostunut järjestelmän käyttöönoton myötä.

Reaaliaikaista tietoa

Finavian kenttäkunnossapidon puolella henkilökunnan taukotuvassa on päätteitä, joihin voidaan suoraan kirjata esimerkiksi vikailmoitukset, jotka näkyvät heti korjaamon puolella. Samat ilmoitukset menevät automaattisesti myös työnjohtajan sähköpostiin.

Taukotilasta löytyvät lisäksi neljä 60 tuuman näyttöä, joissa näkyvät reaaliaikaisesti muun muassa rikkoontuneet, korjaamolla korjattavana olevat sekä kunnossa olevat laitteet sekä näiden vikojen syyt. Neljännellä näytöllä ovat vielä erikseen tärkein kalustoryhmä eli harjakoneet ja näiden tilanne. Tämän tiedon avulla henkilökunta on jatkuvasti ajan tasalla ja tietoa ei tarvitse enää kaivaa kyselemällä, Excel-taulukoista, paperilapuilta tai tussitauluilta.

Reaaliaikainen ja helposti saatavilla oleva tieto mahdollistaa myös kunnossapidon tärkeimpien tunnuslukujen tehokkaan seurannan. Helsinki-Vantaalla tärkeimpiä seurattavia tunnuslukuja ovat muun muassa MDT (Mean Down time), MTBF (Mean Time Between Failures), MWT (Mean Waiting Time) sekä koneiden käyttöaste. Näiden tunnuslukujen seuranta onnistuu kätevästi suoraan Novissa, mutta seurannan lisäksi järjestelmä osoittaa myös kehityskohteita, joihin puuttumalla voidaan tunnuslukuja parantaa entisestään.

Uusia ominaisuuksia

Novi-järjestelmään siirtymisen yhteydessä Airprolla otetaan käyttöön myös sähköpostihälytykset, jotka vaihtelevat sen mukaan, mikä vian vakavuusluokka on. Pienemmät viat menevät automaattisesti huoltomiehelle, mutta vakavammat viat suoraan lentokenttäpäällikölle, joka voi päättää, hoidetaanko vika nyt vai voidaanko korjaus siirtää myöhemmäksi.

Kun tiedonkulku on automaattista, auttaa se myös kustannustehokkuuden parantamisessa. Näin toimimalla esimerkiksi korjaajaa ei pienten vikojen yhteydessä tarvitse hälyttää paikalle keskellä yötä vain huomatakseen, että vian olisi yhtä hyvin voinut hoitaa seuraavanakin päivänä. Järjestelmä auttaakin hahmottamaan kokonaisuuksia paremmin sekä optimoimaan työntekoa reaaliaikaisen tiedon avulla.

”Projektin nopea eteneminen on ollut yksi parhaimmista asioista. Nopeasti eteenpäin pyrkivästä projektista olemme saaneet paljon positiivista palautetta kentältä. Jari Ylösen asiantuntemus ja ARROWin tekninen tuki on ollut erinomaista koko projektin aikana. Lisäksi kaikkien yhtenäinen sitoutuminen yhtiön hallinnosta kuormaajaan on ollut yksi tärkeä asia projektin onnistumiselle”, Mäkinen kiittelee.

Airpro Oy ja Finavia Oyj

16 lentoasemaa
1400 työntekijää

Käytössä olevat ratkaisut
Novi

Kunnossapidon hallintaan ja kehittämiseen

Haluatko kuulla lisää ratkaisuistamme?
Ota yhteyttä:

Jari Ylönen

jari.ylonen@arroweng.fi

+358 40 566 3697

Lue lisää menestystarinoita