Kun lehtiyhtiöt Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj ja HSS Media Ab yhdistivät voimansa, syntyi lehtitehdas Botnia Print vuonna 2011. Painotalo painaa Kokkolassa Keski-Pohjanmaan suomen- ja ruotsinkieliset sanomalehdet sekä lisäksi kaupallisia lehtiä. Yritys työllistää reilu kolmekymmentä henkeä ja käyttää ainoana Suomessa vedetöntä painotekniikkaa.

Koko tehtaan kerralla uusittava konekanta johti siihen, että yhtiö päätti ottaa kunnossapitojärjestelmän huoltotöiden hallinnan avuksi. Tavoitteena oli huoltaa koko kalusto elinkaaren alusta saakka oikein ja riittävästi.

Ennakkohuollot haluttiin myös tehdä mahdollisimman hyvin. Käyttömäärään perustuvalla huollolla on mahdollista vältää koneiden yli- tai alihuoltaminen. Suurin osa yrityksen ennakkohuolloista generoituukin käyttötuntien mukaan, jotka kirjataan manuaalisesti Maint-järjestelmään. ”ARROW Novin ansiosta meillä on koko tuotantolaitteiden elinkaaresta dokumentaatiota. Vikailmoitusten kohdentaminen oikeaan laitteeseen nopeutui heti alkuvaiheessa, kun laitehierarkia oli luotuna Noviin. Lisäksi huollolle käyttöönotto oli helppoa, koska motivaatio oli korkealla ja organisaatio kevyt”, laatu- ja kehityspäällikkö Toni Klemola summaa.

Botnia Print Oy

90 prosenttia Botnia Printin paperista on suomalaista.

Jätteen käsittely: uusiokäytetään 100-prosenttisesti.

Käytössä olevat ratkaisut
Novi

Kunnossapidon hallintaan ja kehittämiseen

Haluatko kuulla lisää ratkaisuistamme?
Ota yhteyttä:

Jarno Heikkinen

jarno.heikkinen@arroweng.fi

Lue lisää menestystarinoita