52

konetta kytketty Andoniin

1988

Bombardier Rovaniemellä

BRP, Bombardier Recreational Products Inc. on maailman johtava moottoroitujen vapaa-ajan ajoneuvojen suunnittelija, markkinoija ja valmistaja. Konsernin Suomen yksikkö BRP Finland Oy sijaitsee Rovaniemellä, jossa valmistetaan Lynx ja Ski-Doo moottorikelkkoja erityisesti pohjoismaisiin lumiolosuhteisiin. Lisäksi Rovaniemen tehtaassa valmistuu 6-pyöräisiä Can-Am mönkijöitä.

Valtaosa Rovaniemen tehtaasta on valjastettu moottorikelkkojen ja mönkijöiden kokoonpanoon, jotka tehdään samoilla linjoilla. Kokoonpanoa seurataan ARROW Andon hälytys -ja raportointijärjestelmällä. Andon on osa Lean-filosofista lähestymistapaa tuotantoon ja se kehitettiin alunperin Toyotan tuotannon kehittämiseen. Andon antaa tuotannon työntekijälle mahdollisuuden ilmoittaa kokoonpanossa esiintyvästä ongelmasta ja jopa pysäyttää linjan.

ARROW Andon hälyttää ongelmasta audiovisuaalisin keinoin

Syksyllä 2015 Rovaniemen tehtaassa siirryttiin käyttämään ARROW Andonia, jolla korvattiin vanha vastaava järjestelmä. Andon tuli käyttöön kaikkialle tuotantoon, mutta aktiivisimmassa käytössä se on päälinjalla sekä pakkauslinjalla.

BRP:n Rovaniemen tehtaalla kokoonpanolinjat koostuvat tiimialueista, jotka puolestaan koostuvat työpisteistä. Työpisteiden työntekijöillä on käytössään Andon-kaukosäätimiä, joista käytetään kolmea eri painiketta: Keltainen – ilmoitus ongelmasta kokoonpanon työpisteessä, punainen – kokoonpanolinja pysäytetään ongelman vuoksi, sekä vihreä – ongelma on saatu ratkaistua ja kokoonpano voi jatkua. Kaukosäädin lähettää signaalin ARROW Andon-järjestelmään, joka aktivoi hälytyksen infonäytöille eri puolille tuotantoa. Keltaisella vilkkuva infonäyttö kertoo tiiminvetäjälle värin lisäksi, missä työpisteessä ongelma on. Näytön lisäksi tuotantotiloissa alkaa soida tiimikohtainen musiikki, jotta tiiminvetäjä varmasti havaitsee hälytyksen. Tiimikohtaiset kappaleet on jokainen tiimi saanut itse valita. Tiiminvetäjän saavuttua paikalle ongelma ratkaistaan tai tarvittaessa hälytys muutetaan punaiseksi. Tällä hälytyskutsulla infonäyttö aktivoituu punaiseksi kutsuen työnjohtajaa Andon-näytön osoittamalle työpisteelle. Punainen hälytys myös pysäyttää kokoonpanolinjan, kunnes ongelma on saatu ratkaistua.

Raportoinnin avulla kiinni häiriöiden syihin

Häiriöiden lisäksi tuotannossa olevat ARROW Andon -infonäytöt kertovat kuinka paljon päivän tuotantotavoitteesta on saavutettu ja paljonko hälytyksiä on tullut. Näytöllä näkyy myös reaaliaikainen kokoonpanon laatua kuvaava tunnusluku. Tuotannon työnjohtajat kuittaavat Andon-järjestelmään häiriöiden syyt ennalta sovittuja syykoodeja käyttäen. ARROW Andon-järjestelmän raportteja hyödynnetään säännöllisesti kehityskohteiden tunnistamiseen. Raporteista voidaan hakea esimerkiksi häiriöajat tiimeittäin ja syykoodeittain. Myös linjan pysäytyksiä työpisteittäin seurataan, näin on helppo paikantaa kokoonpanolinjan pullonkauloja.

BRP Finland Oy
Käytössä olevat ratkaisut
Andon

Tuotannon avunpyynnöt ja raportointi

Novi

Kunnossapidon hallintaan ja kehittämiseen

Haluatko tietää lisää ratkaisuistamme?

Ota yhteyttä:

Jenni Tarvainen

jenni.tarvainen@arroweng.fi

+358 44 713 0477

Lue lisää menestystarinoita