17 maassa toimiva, sähkötarvikkeita valmistava Ensto valmistaa talotekniikan tarvitsemia sähkötuotteita. Ensto on hyödyntänyt Machine Track -seurantaohjelmistoa vuodesta 2000 ja nyt sen piirissä on lähes 90 konetta.

“Olemme parantaneet saantoamme ehkä parilla prosenttiyksiköllä. Tämä on sikäli merkittävää, että saanto oli alunperinkin selvästi yli 90 prosenttia, joten kehitystyön rima oli jo valmiiksi korkealla”, sanoo Enston tekninen päällikkö Edward Frisk.

Hyvä vastaanotto

Hän kertoo, että palkkauksessa on kannustusosa, joka on kytketty sekä tuotannossa saavutettuun laatukertoimeen että tehtyjen työtuntien ja laitteistolla yllettyyn konetuntimäärään. Henkilökunnalle palkkiosidonnaisuus helpotti järjestelmän omaksumista ja motivoi käyttämään koneseurantaa aherruksen tehostamisen työkaluna.

“Machine Trackilla ja ERP-ohjelmistolla on yhteinen rajapinta. Toiminnanohjauksen ilmoittamaa valmistuneiden tuotteiden määrää verrataan teoreettiseen kapasiteettiin. Nämä ovat varsin yksinkertaisia tunnuslukuja, mutta tässä ne ovat selkeitä ja toimivat hyvin”, sanoo Frisk.

Tuotantotiloissa on myös reaaliaikaiset näytöt, joissa koneiden käyttöaste ja mahdolliset odotus- tai häiriöajat näkyvät erivärisinä palkkeina. Tämä paljastaa yhdellä silmäyksellä, kaipaako joku koneista välitöntä huomiota.

Frisk kertoo myös, että laatukertoimen käyttö on muuttanut valmistuksessa vallitsevaa työkulttuuria. Takavuosina oli tärkeätä, että koneet kävivät, mutta nykyisin henkilöstö kiinnittää erityisesti huomiota saavutettuun laatuun – vaikuttaahan se osaltaan myös omaan palkkaan.

Tukea strategiseen suunnitteluun

Koneiden seuranta muodostaa hyvän tietopohjan strategiselle suunnittelulle. Machine Track näytti esimerkiksi, että eräiden tuotteiden valmistuksessa komponenttien valmistuskapasiteetit eivät olleet tasapainossa, vaan toinen niistä muodosti pullonkaulan. Kun asian tila selvisi, oli helppo investoida juuri siihen osaan tuotantoa, jonka kapasiteetti jarrutti kokonaisuutta.

Toisaalta määrättyjen koneiden kohdalla selvisi, että ne ovat muuta tuotantolaitteistoa alttiimpia vioille ja häiriöille. Vastavedoksi päätettiin tehostaa niiden tarkkailua ja ennakoivaa kunnossapitoa. Se osoittautuikin olevan hyvä keino, ja se tehosi havaittuun ongelmaan.

Sen lisäksi tarkastellaan makrotasolla käyttöastetta sekä häiriö- ja odotusaikoja vuosineljänneksen mittapuulla. Kun sitä verrataan jäljellä olevaan kapasiteettiin, kyetään harkitsemaan varsin tarkasti sitä, millaisia investointeja kannattaa tehdä. Koneseuranta täyttää siis myös erään perustavoitteistaan, strategisen suunnittelun tuen.

Ensto Oy
Käytössä olevat ratkaisut
Machine Track

MES-järjestelmä tuottavuuden parantamiseen

Novi

Kunnossapidon hallintaan ja kehittämiseen

Haluatko kuulla lisää ratkaisuistamme?
Ota yhteyttä:

Sami Kajan

sami.kajan@arroweng.fi

+358 44 766 9322

Lue lisää menestystarinoita