40

konetta kytketty järjestelmään

350

työntekijää

18 000

tonnia tehtaan vuosituotanto

Fazerin Lappeenrannan makeistehtaalla on pitkät perinteet suomalaisen karkkituotannon historiassa. Laitos juontaa juurensa 1920-luvun Chymos-tehtaaseen. Tällä hetkellä tehtaan vuosituotanto on 18 tuhannen tonnin luokkaa ja henkilöstön määrä on noin 350. Koko Fazer-makeiset -yksikkö työllistää Suomessa noin 1080 henkilöä ja tuottaa noin 64 tuhatta tonnia erilaisia makuelämyksiä.

Lappeenrannassa on kaikkiaan seitsemisenkymmentä valmistus- ja pakkauslinjaa, jotka ovat eri tavoin riippuvaisia toisistaan. Tuotannon systemaattinen kehittäminen pelkästään manuaalisin tai tilastollisin menetelmin olisi käytännössä lähes mahdotonta, joten valmistusta seurataan automaattisesti ARROW Machine Track – järjestelmällä.

Makeistehtaan lukuisat valmistuslinjat säteilevät kaikkiin laitoksen prosesseihin. Siksi kokonaiskäytettävyyden mittaaminen ja ongelmien paikallistaminen on erittäin tärkeää. Mittaustieto kertoo myös, paljonko rahaa säästyy.

Käytettävyydellä on selkeä hinta

Tekninen päällikkö Jari Vahersalo kertoo, että Lappeenrannassa mitataan tarkasti tuotannon tehokkuutta mittaavaa tunnuslukua OEE/KNL.  ”Me tiedämme, että meidän laitoksessamme yhden prosenttiyksikön parannus OEE-luvussa tuo merkittäviä säästöjä. Tämä tieto motivoi etsimään valmistuksen pullonkauloja ja kipukohtia, jotta olemassa olevasta konekannasta saataisiin mahdollisimman suuri tuotanto”, hän sanoo.

Vahersalon mukaan tehtaan toimintaan vaikuttaa olennaisesti myös se, että erilaiset makeissekoitukset ovat kasvattaneet suosiotaan vuosi vuodelta. Esimerkiksi pakkaamisessa tämä merkitsee tuotannon eri osien kytkeytymistä entistä kiinteämmin toisiinsa. Makeissekoitusta ei voi pakata, ellei keltaisia karkkeja saada mukaan – silloin muunkin väristen tuotteiden pussittaminen seisoo.

Vahersalon mukaan yksi Machine Trackin parhaita ominaisuuksia on sen selkeys. Yhdellä silmäyksellä selviää, mitkä linjat ovat parhaillaan käynnissä. Samalla selviää myös linjojen käytettävyys edeltäneiden tuntien ajalta.

Raportoinnin työkalu

Machine Track on käytössä noin puolessa tuotantolinjoista. Pääpaino on uusimmissa koneissa, sillä ne ovat yleisesti ottaen kokonaistuotannon kannalta tärkeimmät.

Machine Track on linkitetty koko Fazer-konsernissa käytössä olevaan SAP-toiminnanohjausjärjestelmään. ”SAPista saamme tuotantosuunnitelman ja Machine Trackista puolestaan toteuman, joita voidaan sitten verrata toisiinsa”, kertoo kunnossapidon työnjohtaja Toni Kaljunen.

Vahersalon mukaan Machine Track on oiva tuki raportoinnille, sillä sen avulla koneilta kerätty tieto saadaan summattua ja pelkistettyä. Näin se on hyvin visuaalisena käytettävissä. Käytössä on myös Machine Trackin Laatutyökalu, jonka avulla prosessitarkastusten laatukuittaukset tehdään suoraan järjestelmään paperilappujen sijaan.

Selkeytystä kunnossapitoon

Lappeenrannan makeistehtaalla on jo pitkään käytetty kunnossapidon organisointiin ARROW Maint-järjestelmää, joka päivitettiin kevään 2016 aikana uuteen ARROW Noviin. Jo Maintin aikoihin kunnossapitojärjestelmässä pidettiin yllä koko tehtaan laiterakennetta sekä muun muassa sähköpuolen varaosia ja ennakkohuoltoja. Myös vikailmoitukset sekä vikaraportointikäytännöt pyörivät täysin tätä kautta. Nämä toiminnot siirrettiin luonnollisesti kokonaisuudessaan myös Novin puolelle. Lisäksi päädyttiin siirtämään myös uusia aiemmin SAPin kautta hoidettavia tehtäviä Noviin. Näihin lukeutuivat muun muassa kaikki mekaanisen kunnossapidon ennakkohuollot, reittihuollot, laitehallinta sekä mekaanisen puolen varaosien hallinta.

Siirtyminen Noviin lähti liikkeelle kun kunnossapito-organisaation toimintaa haluttiin selkeyttää ja järjestellä uusiksi niin, että asentajat pystyisivät hoitamaan työnsä vain yhden järjestelmän avulla. Muutoksen jälkeen kunnossapidon päivittäistoiminta hoituukin nyt pääosin Novin kautta.

Hyvin toimiva kunnossapitojärjestelmä on suuressa roolissa Fazerin makeistehtaalla, sillä järjestelmään kirjataan joka kuukausi yli 3000 vikatyötä. Tehtaalla työskentelee lisäksi useita ulkopuolisia toimijoita ja alihankkijoita, asettaen vaatimuksia myös järjestelmän käytön sekä raportoinnin helppoudelle. Tämän lisäksi työnohjaus sekä seuranta ovat suuressa roolissa – työskenteleehän tehtaalla noin 40 asentajaa joka päivä.

Fazer Makeiset Oy ,
Lappeenrannan tehdas

Liikevaihto 328 M€ v. 2015

350 työntekijää

Tehtaan vuosituotanto n. 18 000 kg

Käytössä olevat ratkaisut
Machine Track

MES-järjestelmä tuottavuuden parantamiseen

Novi

Kunnossapidon hallintaan ja kehittämiseen

Haluatko tietää lisää ratkaisuistamme?

Ota yhteyttä:

Sami Kajan

sami.kajan@arroweng.fi

+358 44 766 9322

Lue lisää menestystarinoita