Ämmässuo on pääkaupunkiseudun ainoa kaatopaikka. Nykyään se ei olekaan pelkkä kaatopaikka vaan monipuolinen jätteenkäsittelykeskus. Toiminnan muuttuminen on lisännyt konekantaa ja edelleen kunnossapidon tarpeita.

Kunnossapidon keskitetyn ohjauksen tarve havaittiin muutamia vuosia sitten. Silloin alettiin hakea sopivaa ohjelmistoa, joka pitää nykyajan vaatimusten mukaisesti huolto- ja korjaustoiminnan koordinoituna.

”Aloimme tehdä perusteellista selvitystä siitä, millaisilla menetelmillä muualla asiaa hoidettiin ja millaiset ovat omat tarpeemme. Asiaa hankaloitti hieman se, ettei jätteenkäsittelyn alalta löytynyt ainoatakaan verrattavissa olevaa referenssiä”, kertoo projektipäällikkö Jukka Salmela HSY:stä.

Salmela kertookin, että eräs referenssikohteista, johon HSY:n edustajat tutustuivat, oli Merenkulkulaitos. Myös sen toimipisteet ovat hajallaan meri- ja rannikkoalueella, joten toiminnassa oli samoja piirteitä. Lisäksi he olivat hankkineet muutama vuosi sitten vastaavan kunnossapito-ohjelmiston, ja heillä oli siitä myönteiset kokemukset.

Käyttöönotto porrastettiin, ja kuudesta toimintaryhmästä sen otti ensimmäiseksi käyttöönsä vesihuolto. Aluepalveluiden osalta järjestelmään on saatu kirjattua aluekeräysverkosto, ongelmajätepuoli, talotekniikka ja laitteet keräyskalustoineen. Siellä on myös keräyspisteiden kuvat ja laitteiden huolto-ohjeet, jolloin huollon tai korjauksen tullessa ajankohtaiseksi liikkeelle lähdetään oikeat varaosat ja työkalut matkassa”, mainitsee vastaava työnjohtaja Jyri Haikonen.

Aluepalvelut käyttää korjaustoimissa pääurakoitsijana tiettyä konepajaa; myös tällä on suora pääsy järjestelmään. Urakoitsija voi ottaa työtilaukset vastaan web-pohjaisella lomakkeella, ja järjestelmässä voi helposti todeta, mitä töitä urakoitsija on tehnyt. Menetelmä ehkäisee, ettei samoja töitä tilata kahteen kertaan.

Siirtymällä korjaavasta ennakoivaan kunnossapitoon, laitoksen toimintavarmuus paranee.

”Osa laitteista on jo ikääntynyt ja toisaalta kokonaisuus on kasvanut ja monipuolistunut. Se on asettanut lisääntyneitä paineita huoltotoiminnalle. Paha laiterikko voisi johtaa esimerkiksi jätevesipäästöön, jollaisilta olemme toistaiseksi välttyneet. Ennakoiva kunnossapito suojaa juuri tämän tapaisilta ikäviltä yllätyksiltä”, Salmela sanoo.

Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut – kuntayhtymä HSY
Käytössä olevat ratkaisut
Novi

Kunnossapidon hallintaan ja kehittämiseen

Haluatko tietää lisää ratkaisuistamme?
Ota yhteyttä:

Ville Vilhu

ville.vilhu@arroweng.fi

+358 40 537 9575

Lue lisää menestystarinoita