Kemin Vesi Oy on Kemin Energia Oy:n tytäryhtiö, joka huolehtii veden jakelusta, jätevesien johtamisesta ja puhdistamisesta. Jätevesien puhdistus tapahtuu Peurasaaren jätevedenpuhdistamolla, jossa työntekijöiltä vaaditaan prosessin valvonnan lisäksi laitteiden ennakoivaa ja korjaavaa kunnossapitoa. Kemin Veden jätevedenpuhdistamolla kunnossapidosta vastaa käyttöinsinööri ja kaksi taustapäivystäjää.  Arkityöajan ulkopuolella laitteiden prosessia ja kunnossapitoa valvoo päivystäjä.

Kunnossapidon tilannetta jätevedenpuhdistamolla ryhdyttiin kartoittamaan syksyllä 2014. Silloin todettiin, että esimerkiksi laitteiden vikahistoriaa ei ollut kerätty, pumppaamoiden ja puhdistamon pumpuista ei ollut ajantasaista tietoa ja ennakkohuoltotehtävät olivat paperiversioina.

Käyttötarpeet määrittivät valintaprosessia

Tilannekartoituksen pohjalta lähdettiin selvittämään markkinoilla olevia kunnossapidon järjestelmiä oman kunnossapitotoiminnan kehittämiseksi. ”Päätavoitteina järjestelmän hankinnassa oli seuraavat asiat; järjestelmän avulla saataisiin parannettua tiedonkulkua puhdistamon henkilökunnan ja päivystäjien välillä, saataisiin ajan tasalla oleva laiterekisteri, ennakkohuollon toteutuman parempi seuranta sekä toimittajarekisterin tekeminen”, kertoo Novi-projektista vastannut käyttöinsinööri Pekka Paavola Kemin Vedeltä.

Vaatimuksina järjestelmälle asetettiin käyttäjäystävällisyys, selainpohjaisuus, käytön helppous sekä ennakkohuoltojen ja varaosien hallinta järjestelmän avulla. Valintaprosessissa tutustuttiin tarkemmin kolmeen vaihtoehtoon ja myös referenssikohteissa vierailtiin. Järjestelmäksi valikoitui ARROW Novi-kunnossapitojärjestelmä. Valintaan vaikuttivat mm. helppokäyttöisyys, QR-koodin käyttömahdollisuus,  kaikki palvelut samassa sovelluksessa sekä järjestelmän selain käyttö. Samalla Kemin Vesi otti käyttöön myös ARROW Käyttöpäiväkirjan.

Nopeasti alkuun Käyttöpäiväkirjalla

Heti Novi-projektin alussa otettiin käyttöön ARROW Käyttöpäiväkirja. Selainpohjaiseen Käyttöpäiväkirjaan kirjataan työpäivän aikana puhdistamon, verkostojen ja pumppaamoiden käyttöön liittyviä asioita, kuten esimerkiksi näytteenotot, tarkistuskierrokset ja kemikaalien säädöt. Käyttöpäiväkirja käytetään älypuhelimilla sekä tietokoneilla. Käyttöliittymä on räätälöity Kemin Veden organisaation näköiseksi.

”Käyttöpäiväkirjaa käyttää n. 16 henkilöä. Tulevaisuudessa on tarkoitus, että laskutustyöt kirjataan myös käyttöpäiväkirjaan, josta taloussihteeri pystyy hakemaan tiedot heti laskutusta varten”, Paavola lisää.

Käyttöpäiväkirjalla korvattiin aiempi manuaalinen kirjanpito ja nyt työvuoron aikaisia tapahtumia on helppo tarkastella esimerkiksi erilaisia hakutoimintoja hyödyntäen. Käyttöpäiväkirjasta voi tehdä myös vikailmoituksen, joka linkkautuu suoraan Noviin.

”Käyttöpäiväkirja on otettu hyvin vastaan koko organisaatiossa. Tiedonkulku on parantunut etenkin päivystysajan tapahtumien suhteen. Päivystäjät ovat lisäksi kiitelleet ilmoitusten teon helppoutta, joka sujuu näppärästi ja nopeasti puhelimella”, Paavola kertoo.

Novi käyttöön ensin puhdistamolla

Novin käyttöönotto aloitettiin rakentamalla järjestelmään laitehierarkia ja lisäämällä laitteet. Jätevedenpuhdistamon hierarkiaan tulivat prosessiin sekä talotekniikkaan liittyvät laitteet. Pumppaamoiden laitteet jaoteltiin jäteveden ja sadeveden pumppaamoihin. Tämän jälkeen laitteille tehtiin tyyppihuoltojen kuvaukset ja aikataulut sekä työaikakalenteri otettiin avuksi ennakkohuoltojen suunnitteluun.

Alkuvaiheen haasteina oli pelko siitä, miten saada järjestelmä myytyä työntekijöille. Oppivatko kaikki käyttämään, myös he, jotka eivät ole tietokoneita aiemmin käyttäneet. ”Käyttö on jatkunut myös alkuhuuman jälkeen. Tällä hetkellä Novi on käytössä puhdistamon porukalla. Muille työntekijöille järjestetään oma koulutus, jossa opetellaan tekemään mm. vikailmoitus”, Paavola kertoo.

”Yhteistyöhön ARROWin kanssa olen ollut tyytyväinen. Projektin alussa työt jaettiin selkeästi ja välitavoitteiden päivämääristä pidettiin kiinni molemmin puolin. Kun molemmat, sekä tilaaja että toimittaja, olivat tehneet oman työn, oli paketti kasassa. Tämän jälkeen yhteistyö on ollutkin vain hienosäätöä”, Paavola kiittelee.

Kemin Vesi Oy

Kemin Energia Oy:n tytäryhtiö

Liikevaihto 5,9M€ (2015)

Käytössä olevat ratkaisut
Novi

Kunnossapidon hallintaan ja kehittämiseen

Haluatko kuulla lisää ratkaisuistamme?
Ota yhteyttä:

Jari Ylönen

jari.ylonen@arroweng.fi

+358 40 566 3697

Lue lisää menestystarinoita