Vuonna 2009 Keravan Energialle valmistui uusi biovoimala. Uuden laitoksen myötä kunnossapidon laitemäärä kaksinkertaistui eikä vanha kunnossapitojärjestelmä enää venynyt uusiin vaatimuksiin. Uudeksi kunnossapitojärjestelmäksi valikoitui tuolloin ARROW Maint.

”Laitekanta kaksinkertaistui, ja se vaati järjestelmän laajentamista. Vanha ohjelmistomme ei kyennyt venymään uusiin vaatimuksiin, mm. mobiililaitteiden käyttöön. Ne puolestaan ovat nykyaikainen välttämättömyys laajaa verkkoa huollettaessa”, kertoo tuotantoliiketoiminnan johtaja Sami Kotimäki.

Helposti Maintista Noviin

Vuoden 2014 loppupuolella järjestelmä päätettiin päivittää ARROW Noviin, jonka uudet ominaisuudet vakuuttivat myös kunnossapitoinsinööri Markus Lehden. ”Maintiin verrattuna Novi on erityisesti mobiililaitteilla helppokäyttöisempi. Järjestelmä tarjoaa myös enemmän mahdollisuuksia jatkokehitystä ajatellen.”, kertoo Lehti. Siirtyminen Noviin sujui kevyesti ja rivakalla aikataululla.

”Novia käytetään kunnossapitotoiminnan työnohjaukseen, ennakkohuoltoihin, varaosien hallintaan, laiterekisterin ylläpitoon, kunnossapidon laatumittareiden hallintaan sekä nyt uusimpana turvallisuushavaintojen kirjaamiseen ja reittihuoltojen organisointiin.”, Lehti kertoo.

Käyttöpäiväkirja osana järjestelmää

Näiden lisäksi Noviin kuuluvat Käyttöpäiväkirja ja ilmoitustaulu ovat hyvin tärkeä osa voimalaitoksen päivittäisessä toiminnassa. Käyttöpäiväkirjaan merkitään työvuoron aikana havaitut asiat, joihin seuraavien vuorojen halutaan kiinnittävän huomiota. Suoranaisten vikojen ja häiriöiden lisäksi huomio voidaan kiinnittää sellaisiin ilmiöihin, jotka saattavat liittyä johonkin mahdollisesti kehittymässä olevaan ongelmaan. Ilmoitustaululle kirjataan pysyväisluonteisia tiedotteita, jotka ennen kirjattiin tussitauluihin. ”Päiväkirjan ja ilmoitustaulun ulkoasu, hakukentät ja toiminnallisuudet ovat räätälöity juuri haluamiksemme ja siitä onkin tullut kiitosta käyttäjiltä. Erityisesti selainliittymän käytön helppous on saanut kiitosta ja se onkin käytön kannalta tärkeä ominaisuus.”, Kotimäki kertoo.

Kunnossapito on tehostunut

ARROW Novi on tehnyt Keravan Energian kunnossapidon työnohjauksesta ja aikatauluttamisesta järjestelmällisempää. ”Nyt tiedot eivät ole vain ihmisen muistin varassa, vaan jokainen havaittu vika on varmasti järjestelmässä ja jokaisen saatavilla on tieto siitä, mitä vuosihuolloissa täytyy korjata. Manuaalisesta käsin kirjauksesta on päästy eroon kokonaan.”, kertoo Lehti tyytyväisenä.

Jatkossa Keravan Energialla on tarkoitus hyödyntää entistä paremmin Novin ominaisuuksia myös muun muassa alihankkijoiden käytön optimoinnissa ja työnohjauksessa. Lisäksi toimintaa on tarkoitus virtaviivaistaa ja kehittää entistä käyttäjäystävällisemmäksi, muun muassa lisäämällä järjestelmän visuaalisuutta sekä kehittämällä ennakkohuoltoja reittihuoltosuunnittelun avulla.

Keravan Energia Oy

Keravan Energia -konsernin muodostaa emoyhtiö Keravan Energia Oy ja tytäryhtiöt Etelä-Suomen Energia Oy ja Keravan Lämpövoima Oy.

Liikevaihto 63,4M€ (2015)

Käytössä olevat ratkaisut
Novi

Kunnossapidon hallintaan ja kehittämiseen

Haluatko kuulla lisää ratkaisuistamme?
Ota yhteyttä:

Ville Vilhu

ville.vilhu@arroweng.fi

+358 40 537 9575

Lue lisää menestystarinoita