Kouvolan seudulla tuotetusta kaukolämmöstä yli  70 prosenttia tuotetaan sähkön ja lämmön yhteistuotantona biopolttoaineilla sekä maakaasulla. Kaukolämmön peruskuormalaitoksena toimii Kymin Voiman voimalaitos. Huippukuorma ja kesäajan seisokit tuotetaan Hinkismäen maakaasuvoimalaitoksella sekä muilla maakaasulämpökeskuksilla. Maakaasulämpökeskuksia KSS Lämpö Oy:llä on 17 kpl sekä kaksi kaukolämpöpumppaamoa.

Syksyllä 2014 KSS Lämpö hankki ARROW Novi -kunnossapitojärjestelmän kaukolämpölaitosten, sekä kaukolämpö- ja maakaasuverkostojen kunnossapidon hallintaan. Näiden kolmen selkeän vastuualueen kunnossapidosta vastaa n. 10 hengen kunnossapito-organisaatio. Aiempaa järjestelmää kunnossapidon organisointiin ja seurantaan ei ollut käytössä, joten Novi otettiin käyttöön puhtaalta pöydältä.

”Kunnossapito-ohjelman valinnassa merkittäviksi valintakriteereiksi nousivat järjestelmän selkeä internetpohjainen käyttöliittymä, nopea käyttöönotto suhteellisen yksinkertaisella laitehierarkialla sekä kokonaiskustannukset. Kokonaiskustannuksiin positiivisesti vaikutti  se, ettei järjestelmän rakentamiseen tarvinnut ostaa ulkopuolista apua ja oman työn osuuskin pysyi maltillisena”, käyttöpäällikkö Jari Klemettilä KSS Lämmöltä kertoo.

Käyttöönottoprojekti oli tiivis kahden kuukauden kokonaisuus, jossa noin puolet ajasta kului pohjatietojen keräämiseen. Varsinainen projekti koostui muutamasta määrittelypäivästä ja käyttöönottokoulutuksesta. ”Selkeä ja looginen internetpohjainen käyttöliittymä ei vaadi erillistä käyttöohjetta. Puolen päivän opastuksella pääsee helposti alkuun. Järjestelmällä on saatu ryhtiä määräaikaisten tarkastusten sekä huoltojen organisointiin ja tekemisiin”, Klemettilä jatkaa. Samanaikaisesti KSS Lämmöllä otettiin käyttöön myös Novi Käyttöpäiväkirja, joka saatiin aktivoitua heti projektin alussa ja on ollut siitä asti käytössä.

KSS Lämpö Oy

Tuotanto on sekä tehokasta että ympäristöystävällistä, uusiutuvien energialähteiden osuus kaukolämmön tuotannossa oli 73 prosenttia vuonna 2015, mikä on kaksinkertainen valtakunnalliseen keskiarvoon nähden.

Käytössä olevat ratkaisut
Novi

Kunnossapidon hallintaan ja kehittämiseen

Haluatko kuulla lisää ratkaisuistamme?
Ota yhteyttä:

Henry Laitinen

henry.laitinen@arroweng.fi

Lue lisää menestystarinoita