57%

OEE:n kasvu

30

konetta kytketty järjestelmään

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy on vuonna 1995 perustettu, Laitilassa toimiva panimo. Virvoitusjuomien ja oluiden lisäksi yritys valmistaa siidereitä sekä lonkeroita. Laitilan tunnetuimpia tuotemerkkejä ovat Kukko-oluet, Oiva-siiderit sekä Into-lonkerot. Omien tuotemerkkien lisäksi tehdas valmistaa juomia sopimusvalmistajana useiden kauppaketjujen merkeille.

Alussa tehtaalla ei ollut minkäänlaista tuotannon tai kunnossapidon valvontaa. Koneiden lisääntyessä ja niiden käyntiajan käydessä yhä kalliimmaksi asiaan kiinnitettiin huomiota. Tuotantopäällikkö Tommi Suutari kertoo, että asiaan tartuttiin nelisen vuotta sitten. ”Aluksi seurasimme uuden tölkkilinjan käyntiä ja tehoa kellolla ja siirsimme tulokset Excel-pohjaiseen taulukkoon. Se mittaustapa vei kuitenkin liikaa aikaa, joten aloimme etsiä automaattista ratkaisua, ja päädyimme Machine Trackiin. Sen avulla kapasiteetti kohosi 26500 tölkistä 33000 tölkkiin tunnissa.”

Kunnon työkaluilla voitiin kehittää järjestelmää edelleen, ja kunkin henkilön toimet häiriön sattuessa kyettiin järjestämään tarkoituksenmukaisiksi. Tehtaan koneiden teho nousi, ja OEE-luvussa onnistuttiin kiipeämään tasolta 40 aina tasolle 65-70 saakka.

Kunnossapito käynnin mukaan

Linjaa parannettiin, mutta silti tuli seisokkeja. Niiden syytä selvitettiin, ja silloin tuli esiin mahdollisuus, ettei laitteita huolleta riittävän järjestelmällisesti. Tehtaalla on käytössä kaksi tölkitys- ja yksi pullotuslinja, ja kesäsesonkia lukuun ottamatta niistä vain yksi on kerrallaan käynnissä. Aiemmin huoltotoimet tehtiin Excel-pohjaisesti, ja se puolestaan perustui kalenterin etenemiseen, ei koneiden todellisiin käyntiaikoihin.

Huolto haluttiin kuitenkin todellisia käyntiaikoja vastaavaksi. Siksi alettiin tutkia markkinoilla olevia kunnossapito-ohjelmistoja ja kerätä käyttökokemuksia niitä käyttäviltä yrityksiltä. ”Hyvät kokemukset Machine Trackista ja vierailut ARROW Maintia käyttävään tehtaaseen auttoivat päätöksen tekemisessä.

Yrityksessä on viitisenkymmentä työntekijää ja kunnossapidossa on kolme henkilöä sekä automatiikkaan perehtynyt asentaja. Aiemmin työn aikana havaitut viat kirjattiin vihkoon, josta ne siirtyivät kunnossapidon toteutettaviksi noin viikon viiveellä. Uudessa järjestelmässä huolto- ja korjauspyynnöt tehdään selainpohjaisesti, jolloin ne tulevat tietoon heti ja nopeammin työn alle.

”Kun käyttöhenkilöstö sai korjauspyynnöstään kuittauksen sekä tiedon esimerkiksi tarvittavien varaosien olevan matkalla tehtaalle, heistä tuntui, että kunnossapito todella välittää heistä ja koneiden käytettävyydestä. Se aiheutti suorastaan korjauspyyntöjen ryöpyn.”

Huolto tuli näkyväksi

Koska huolto-organisaatio osallistuu myös tuotantoon, turvaudutaan toisinaan myös alihankkijoihin. Esimerkiksi putkisto- ja sähkötyöt hankitaan kokonaan talon ulkopuolelta. Huolto-ohjelmistossa näkyvät myös nämä työt sekä niiden eteneminen. Kunnossapito-ohjelmisto hoitaa luonnollisesti sen, että määräaikaiset huollon toimenpiteet tulevat tehdyiksi ajallaan. Lisäksi se muistuttaa siitä, että kyseisiin toimenpiteisiin tarvittavat osat ja tarvikkeet hankitaan ajoissa. ”ARROWin ohjelmistot toivat monet tehtaan toiminnot näkyviksi, ja niitä seurataan käyttöhenkilökunnasta toimitusjohtajaan saakka. Myös kunnossapidon resurssien suhde tarpeeseen käy ilmi, ja ulkopuolisen avun tarve voidaan ennakoida hyvin”, Suutari kertoo.

Nyt saadaan hyvin tarkat kone-, linja- ja tuotekohtaiset tiedot tuotannosta. Kun saamme raaka-aineiden, kuten hiilidioksidin ja veden kulutuksen sekä vaaditun kone- ja työajan käytön näkyviin, kykenemme jyvittämään hyvin tarkasti kunkin tuotteen tehdaskustannukset ja edelleen hinnoittelemaan valmistuksen joka kohdaltaan kannattavaksi”, sanoo Suutari. Hän kertoo, että tehtaan sähkön, lämmön ja veden kulutukset ovat suoraan näkyvillä; esimerkiksi jäteveden voi tarkistaa sekä kuutiometreinä että euroina. Tässä suhteessa Arrowin ohjelmistot säästävät suuren työmäärän, sillä kustannusten tarkka erittely olisi muuten hyvin työlästä.

Faktaa investointien pohjaksi

Kun järjestelmän toiminta ja luotettavuus näkyvät selvästi, on helppo osoittaa kone tai linja, joka jarruttaa täyden kapasiteetin käyttöä. Ilman koneilta kerättyä faktaa on vaikea perustella päätöksiä oikein, ja harkintaprosessi karkaa helposti pelkälle tuntumatasolle.

”Etiketöintikoneen vaihdossa meillä oli selkeät perusteet siitä, paljonko tehtaan kapasiteetti kasvaa verrattuna uusimista kaipaavan koneen hintaan. Kykenimme osoittamaan, että huoltotoimia oli tehty tarpeeksi ja valmistajan asiantuntija-apukaan ei tässä auttanut. On helppo esittää suuria hankintoja hyväksyttäviksi, kun niiden vaikutukset kustannuksiin, kapasiteettiin ja kannattavuuteen voi esittää paperilla.”

 

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy
Käytössä olevat ratkaisut
Machine Track

MES-järjestelmä tuottavuuden parantamiseen

Haluatko kuulla lisää ratkaisuistamme?
Ota yhteyttä:

Sami Kajan

sami.kajan@arroweng.fi

+358 44 766 9322

Lue lisää menestystarinoita