Lujabetoni on Suomen kolmanneksi suurin betoniteollisuusyritys. Se on voimakkaasti kasvava yhtiö, jonka kilpailukyky perustuu vahvaan betoniosaamiseen ja aktiiviseen kehitystoimintaan.

Lujabetonin kunnossapito ulkoistettiin vuosituhannen alussa, mutta se otettiin takaisin yrityksen omaan hallintaan vuonna 2012. Samalla kunnossapidossa alettiin hyödyntää ARROW Maintia. Lujabetonilla kunnossapidosta vastaa palvelupäällikkö Jukka Rautiainen ja Maint-järjestelmästä palveluvastaava Jouni Heikkurinen.

Kunnossapito omaan hallintaan

Kunnossapidon ulkoistamisen yhteydessä yrityksen johto asetti selkeän tavoitteen kunnossapitojärjestelmän valinnalle. Sen avulla oli saatava aikaan tehokas kustannusten seuranta. ”Kunnossapito otettiin omaan hallintaan, koska halusimme saada kunnossapidon täydelliseen seurantaan. Tavoitteena oli mahdollisuus seurata tarkasti toimintamme kehitystä ja saavuttaa kustannussäästöjä”, Palvelupäällikkö Rautiainen kertoo päätöksen taustoista. ”Meillä johto olikin erittäin voimakkaasti mukana koko hankintaprosessin ja käynnistämisvaiheen ajan, joka oli äärimmäisen iso ja tärkeä apu asioiden eteenpäin viemisessä”, Heikkurinen kiittelee johdon panosta.

”ARROWin näkökulmasta projektin alusta asti oli selvää, että kunnossapidon kokonaiskustannusten seuranta on erittäin tärkeässä roolissa. ARROW Maintissa kustannuksiin liittyvä tieto on keskitetysti analysoitavissa Lujabetonin kanssa mietittyjen ratkaisujen kautta. Työkustannusten laskenta palkkalajikohtaiset kertoimet huomioiden ja materiaalikustannusten linkitys töille ERP:stä, takaavat oikeat tiedot oikeiden kehitysprosessien tueksi”, kertoo ARROWin puolesta projektista vastannut projektipäällikkö Ville Vilhu.

Visuaalisuus ja käytettävyys kunniaan

Lujabetonilla tarkasteltiin useita eri vaihtoehtoja, kun käytettäväksi otettavaa kunnossapitojärjestelmää valittiin. ”Kunnossapitojärjestelmälle asetettiin selkeitä tavoitteita. Valittavan järjestelmän tuli mahdollistaa omien resurssien sekä töiden tehokas ja systemaattinen hallinta. Hajautetussa kunnossapidossa on nimittäin välttämätöntä, että esimiehillä on sen mahdollistava työkalu käytössään. Lisäksi töiden seuranta oli meille tärkeää. Tavoitteena on luonnollisesti kontrolloida ja säästää kunnossapidon kustannuksissa”, Rautiainen kertoo.

Eri vaihtoehtojen joukosta ARROW Maint erottui edellytettyjen toiminnallisuuksien lisäksi helppokäyttöisyydellään ja käyttöliittymän visuaalisilla ratkaisuilla. ”Huomasin, että ARROW on vähän kuin meille räätälöity. Se on yksinkertainen ja ennen kaikkea käyttäjille helppo, jollainen järjestelmän täytyykin olla”, Heikkurinen toteaa. ”ARROWin vahvuudet ovat muun muassa visuaalisessa käyttöliittymässä; heti kun aukaistaan työaikataulu, niin nähdään mitkä työt on tehty ja mitkä tekemättä. Myös asentajat näkevät heti, mitä töitä heille on laitettu ja työaikataulun. Juuri tämä helppokäyttöisyys löi muut laudalta”, Heikkurinen kiittelee.

Kunnossapitojärjestelmä laajassa käytössä

Lujabetoni on ottanut ARROW Maint -järjestelmän varsin tehokkaaseen käyttöön. ARROW Maintilla pyöritetään huoltoja, hallitaan asentajien resursseja, hyödynnetään useilla paikkakunnilla käyttäjäkunnossapitoa sekä suoritetaan henkilöstön ylityölaskentaa.

”Käytämme järjestelmää varsin mittavasti. Esimerkiksi huolto pyörii täysin Maintin kautta sisältäen myös varaosat. Meillä on ollut erittäin onnistunut ratkaisu, että varaosat kirjautuvat Maintiin eri töiden taakse laskuina, eivät varaosina. Näin varastonhallinta ei työllistä meitä käytännössä ollenkaan”, Heikkurinen kertoo tyytyväisenä.

Tällä hetkellä kunnossapitojärjestelmä on niiden tavoitteiden mukainen, jotka asetettiin silloin kun järjestelmää alettiin ottaa käyttöön helmikuussa 2012. ”Olemme menneet jopa tavoitteesta yli, kun ylitöiden seuranta ei ollut alkuperäisessä tavoitteessa mukana. Järjestelmä kuitenkin laskee kaikki tarvittavat kertoimet ja helpottaa palkanlaskennan arkea melko tavalla”, Heikkurinen kertoo. ”Johdon näkökulmasta olemme Lujabetonilla pystyneet seuraamaan kunnossapidon toteutusta ja tehokkuutta paremmin kuin aikaisemmin”, Rautiainen lisää tyytyväisenä.

Kunnossapitojärjestelmän keskeiset hyödyt

Henkilöstö on suhtautunut uuteen järjestelmään todella positiivisesti. Käyttäjäystävällinen kunnossapitojärjestelmä nähdään ennen kaikkea omaa työtä helpottavana tekijänä. Heikkurinen toteaa, että nykyaikaisesta kunnossapitojärjestelmästä on yrityksen toiminnalle monia konkreettisia hyötyjä: ”Ensinnäkin omien resurssien tehokas ja systemaattinen hallinta. Meillä on pieniä betoniasemia ympäri maata ja voimme järjestelmän avulla hallita myös niitä; seuraamme tehtyjä töitä ja mitä on jäänyt tekemättä. Sitten optimoimme alihankkijoiden käyttöä. Kirjaamme koko ajan missä suhteessa me käytämme alihankkijoita omaan työhön nähden. Aina jossain kohtaa tulee vastaan se piste, että kannattaa palkata itselle lisää eikä jatkaa alihankintana” Heikkurinen kertoo.

”Töiden seurantaa esimiehille ja käyttäjille voimme hyödyntää monin tavoin. Asentajat voivat esimerkiksi vikatilanteessa tutkia vikahistoriasta onko samanlaisia ongelmia ollut aiemmin, joka helpottaa laitteiden korjausta. Lisäksi hyödynnämme huoltohistoriaa kun suunnitellaan huoltoja: Tilaamme osat ja merkitsemme seisokit ja varaamme asentajien resurssit. Näemme mihin aikamme riittää”, Heikkurinen luettelee.

Lujabetoni Oy

Liikevaihto 150 M€
600 työntekijää
20 betonituote ja valmisbetonitehtaita Suomessa ja Ruotsissa

Käytössä olevat ratkaisut
Haluatko kuulla lisää ratkaisuistamme?
Ota yhteyttä:

Ville Vilhu

ville.vilhu@arroweng.fi

+358 40 537 9575

Lue lisää menestystarinoita