6400

työntekijää

45

kunnossapidon asentajaa

Luvata Oy, joka aikaisemmin toimi Outokumpu Copper Products:in nimellä, oli vuoden 2006 alussa haastavassa tilanteessa. Vuosituhannen taitteessa ulkoistettu kunnossapito otettiin jälleen omaan hallintaan. Kaikki piti aloittaa tyhjältä pöydältä.

Eräs suuria ongelmia oli, että organisaatio kaikkineen oli saatava pystyyn nopeasti, sillä tuotanto ei voi jäädä odottelemaan kunnossapidon verkkaista syntymistä. Vaikka henkilöstö oli pääosin tehtaaseen ja tehtäviin perehtynyttä, työkalut ja hallinnan järjestelmät oli hankittava kokonaan alusta.

”Päädyimme kunnossapidon hallintaan ARROW Maint-ohjelmistolla. Meillä oli jo aikaisemmin Machine Track, joten päätös tuntui sen pohjalta luontevalta. Mutta erityisesti vaakaa kallisti luvattu käyttöönoton nopeus ja joustava räätälöinti”, kertoo silloinen kunnossapitopäällikkö Matti Hynninen.

Kymmenkertainen nopeus

Hynninen sanoo, että luvattu käyttöönottoaika oli vain kymmenen prosenttia siitä, mihin muut ohjelmistojen tarjoajat olivat pystyneet. Niinpä tammikuuta oli ehtinyt vierähtää vasta viikko, kun järjestelmään jo syötettiin tietoja ja kahden viikon kuluttua aloitettiin työtuntien kirjaaminen järjestelmään.

Järjestelmä voitiin räätälöidä sellaiseksi kuin haluttiin. Raportoinnin ja vikaluokitusten tarkka harkinta antaa pohjan sille, että systeemi antaa mahdollisimman tarkat perusteet kunnossapidon kehittämiselle. Nyt luotu malli kelpaa tehokkaaksi työvälineeksi toivon mukaan 10 – 30 vuotta.

”Olemme saaneet hyvää palautetta kunnossapidon alihankkijoiltamme. Selkeä luokittelu auttaa hyvään jälkianalyysiin – alihankkijatkin näkevät nyt selvästi ne syyt, joiden takia he täällä käyvät. Meillä on seitsemän eri tyyppistä tehdasta, joissa on erityyppiset ongelmat. Ne on kyettävä tunnistamaan, jotta kunnossapitoa voi ohjata tehokkaasti”, Hynninen sanoo.

Työkalu asentajille

Kun Luvatassa päätettiin hankkia kunnossapidon ohjausohjelmisto, lähtökohdaksi otettiin, että sen on toimittava asentajien työkaluna. Siitä ei haluttu ylemmän johdon ohjaus- ja raportointijärjestelmää, vaan ennakoivan kunnossapidon välinettä.

Ohjelmiston selkeys ja käytön yksinkertaisuus olivat välttämättömiä ominaisuuksia. Niiden johdosta ohjelmisto on helppo oppia ja sitä on miellyttävä käyttää. Siitä koituu mainittava ajan säästö, sillä 45 asentajaa kirjaa tietoja jatkuvasti järjestelmään.

Hynninen kertoo, että järjestelmä kirjaa myös tuotannon tekemät ja tilaamat huolto-, korjaus- ja kehitystyöt. Näitä onkin itse asiassa enemmän kuin varsinaisen kunnossapidon tilaamia alihankintoja. Siitä on myös linkki tuotantoon ja sen konehallintaan Machine Track:in kautta. ”Kunnossapito on oleellinen osa tuotantoa, ja yhteinen raportointijärjestelmä on luonnollinen ratkaisu. Tuotanto näkee myös korjaus- ja huoltotöiden etenemisen, ja voi varautua sen mukaan ”, Hynninen sanoo.

Luvata Oy
Käytössä olevat ratkaisut
Machine Track

MES-järjestelmä tuottavuuden parantamiseen

Haluatko tietää lisää ratkaisuistamme?
Ota yhteyttä:

Ville Vilhu

ville.vilhu@arroweng.fi

+358 40 537 9575

Lue lisää menestystarinoita