106

konetta kytketty järjestelmään

2005

vuodesta lähtien asiakas

Metsä Wood tarjoaa korkealaatuisia puutuotteita rakennus-, teollisuus ja jakeluasiakkaiden tarpeisiin. Yhtiön tärkeimmät tuotteet ovat sahatavara, vaneri, Kerto® ja liimapuu. Metsä Wood on osa Metsä Groupia, joka kattaa puun koko arvoketjun taimesta tuotteeksi.

Metsä Woodin Suolahden vaneritehtaalla Machine Track on ollut aktiivisessa käytössä jo vuodesta 2005 lähtien. Laitos käsittää kolme tehdasyksikköä: koivuvaneri-, havuvaneri- ja Kerto-tehtaat. Suolahden tehtaan positiivisten käyttökokemusten sekä muiden tehtaiden tarpeen myötä Machine Track otettiin käyttöön myös Metsä Woodin Punkaharjun ja Lohjan tehtailla vuonna 2015.

Metsä Woodin kaltaisen tehtaan hallinta, johtaminen sekä kehittäminen hyötyy merkittävästi automatisoidusta tiedonkeruusta. Manuaalinen keräys ei yksinkertaisesti riitä ja tietomäärä on liian suuri yksittäisille laskutoimille. Machine Track onkin Metsä Woodin toiminnassa tärkeä, päivittäinen työkalu. Sen avulla sekä tehtaan johto että tuotannon työntekijät näkevät heti töihin tullessaan, miten ilta- ja yövuorojen tuotanto on sujunut antaen osviittaa siitä, millainen työpäivästä tulee. Tämän lisäksi tehtaan reaaliaikaisen tilanteen voi kätevästi tarkistaa myös esimerkiksi työmatkojen aikana.

Tavoitteena tuotannon häiriötön kulku

Machine Trackin avulla päästään tarkastelemaan tärkeimpiä tuotannon tunnuslukuja, kuten tuotannon tehokkuutta, ajoaikoja sekä raaka-aineen käyttösuhdetta. Erityisen tarkasti seurataan ylös- ja alasajoja samoin kuin erilaisia häiriötilanteita. Aktiivisen seurannan tavoitteena on paitsi optimoida tuotantoa myös taata tuotannon mahdollisimman häiriötön kulku.

Nykyisin Machine Trackiin on kytketty 106 konelinjaa ja luettavia I/O-parametrejä on tuhansia. Prosessista mitataan ja seulotaan muun muassa lämpötiloja, paineita, juoksumetrejä kappale- ja kuutiomääriä sekä tärkeitä tuotetietoja. Prosessiteollisuudelle tunnusomaista on mittauspisteiden ja analogiasignaalien suuri määrä.

“Vuoteen 2016 asti ARROWin sekä Metsä Woodin yhteisenä tavoitteena on ollut automatisoida tehtaiden tiedonkeruu koneintegraatioprojektin avulla sekä samalla harmonisoida tehtaiden toimintaa. Kun tehtaat on saatu yhteismitallisiksi, siirtyy projektin fokus yhä enemmän jatkuvaan laadun parantamiseen. Tähän kuuluvat oleellisena osana muun muassa standardisoidut tehdasraportit sekä laadun raportoinnin kehittäminen” kertoo Director Juho Vuohelainen ARROWilta.

Metsä Wood Oy ,
Suolahti, Punkaharju, Lohja

2000 työntekijää

Liikevaihto 852M€

Käytössä olevat ratkaisut
Machine Track

MES-järjestelmä tuottavuuden parantamiseen

Haluatko kuulla lisää ratkaisuistamme?
Ota yhteyttä:

Jenni Tarvainen

jenni.tarvainen@arroweng.fi

+358 44 713 0477

Lue lisää menestystarinoita