20%

parannus käyttöasteessa

122

konetta kytkettynä järjestelmään

Suomalainen Okmetic kuuluu maailman kymmenen suurimman piikiekkojen valmistajan ryhmään. Omalla erikoisalueellaan, anturitekniikkaan sopivien piituotteiden alalla se on maailman tärkein. Kun monet merkittävät piikiekkojen valmistajat ovat vakavissa menekki- ja kustannusongelmissa, Okmetic on laajentamassa tuotantoaan.

Tuotantojohtaja Jari Ahtola sanoo, että laajennuspäätös on hyvin perusteltu. Sen pohjana on tarkka kuva siitä, miten tehdas on toiminut ja mitkä sen koneista ovat kokonaisuuden kannalta avainasemassa. Olemassa olevan tuotannon käyttöaste tiedetään tarkasti, joten investoinnista on voitu tehdä varsin tarkat laskelmat; laitoksen suorituskykyä ei ole tarvinnut arvioida näppituntumalta.

Tuotannon kehittämistä Lean-hengessä

”Vuonna 2003 alkoi toiminnan systemaattinen kehittäminen Lean-hengessä. Tuotannon analyyttinen seuraaminen alkoi vuoden 2007 lopussa, kun yhdessä laiteessa otettiin MachineTrack käyttöön. Se osoitti heti, että piikiteiden katkaisusahan todellisesta kapasiteetista oli vielä 30 prosenttia käyttämättä”, Ahtola kertoo.

Tehtaassa oli vain yksi kiteenkatkaisusaha, ja sen käyttöaste oli koko tuotannon kannalta kriittinen tekijä. Koko käyttöhenkilöstön tuntumana oli, että oli hankittava uusi saha vanhan rinnalle. Vasta mittaus kertoi, että kapasiteetista menee hukkaan lähes kolmannes epärationaalisten käytäntöjen takia.

Nyt järjestelmään on kytketty 122 laitetta. ”Suurin hyöty Machine Track:ista tuleekin juuri käyttöasteen seuraamisesta. Näin saa faktatietoon perustuvan laskelman siitä, onko olemassa oleva kapasiteetti jo hyödynnetty ja onko investointitarve aito. Sahan kohdalla yleinen mutu-tuntuma oli, että koko teho on jo tarkasti käytetty”, kertoo Ahtola.

Koneiden hinnasta johtuen käyttöasteen kohottaminen merkitsee valtavaa säästöpotentiaalia tehtaan toimintakuluissa. Kun investointia voidaan lykätä muutamalla vuodella, seurauksena on valtava resurssien vapautuminen muuhun käyttöön.

 

Tuntuva parannus

Okmeticissa on tehostettu käytäntöjä monin tavoin, ei pelkästään Machine Trackin avulla. Ahtola kertoo, että käyttöaste on kohonnut useilla laitteilla jopa 20 prosenttia. Seuranta paljastaa kuitenkin vielä paljon tehostettavia yksityiskohtia senkin jälkeen, kun kaiken luullaan olevan jo loppuun viritetty. Henkilöstö on ottanut koneiden valvonnan hyvin vastaan, ja koko prosessin mittaus auttaa parhaiden käytäntöjen omaksumisessa. Eri tuotantotiimien toimintatapojen erot näkyvät mittauksissa, jolloin parhaat työtavat voidaan ottaa käyttöön kaikissa ryhmissä.

Myös tuoteryhmien vaikutus tuotantotahtiin tulee näkyville, joten valmistuksen kannalta optimaaliset sarjat ja järjestykset saadaan esiin. Tämä auttaa erityisesti kapasiteetin ennustamiseen, eli tuotanto kykenee kertomaan myynnille varsin tarkasti toteutuvan valmistusajan, ja asetusaikojen tapaiset käytön viivästymiset ovat tiedossa varsin tarkasti jo etukäteen.

Okmetic Oyj

Okmetic on maailman seitsemänneksi suurin piikiekkovalmistaja.
Perustettu vuonna 1985.

Käytössä olevat ratkaisut
Machine Track

MES-järjestelmä tuottavuuden parantamiseen

Haluatko kuulla lisää ratkaisuistamme?
Ota yhteyttä:

Jenni Tarvainen

jenni.tarvainen@arroweng.fi

+358 44 713 0477

Lue lisää menestystarinoita