Ongelman korjaaminen on sitä helpompaa, mitä tarkemmin se voidaan yksilöidä. Lääkeyhtiö Orion Oyj on saanut hyviä tuloksia kolmella tehtaallaan, kun pakkauslinjoilta saatu tieto kerätään ja analysoidaan Machine Trackilla.

Orion valmistaa lääkkeitä kolmessa tehtaassa, ja tuotannon analysointi otettiin aluksi käyttöön yhdellä pakkauslinjalla lokakuussa 2008. Kun menetelmän edut näkyivät, laajennettiin järjestelmää siten, että huhtikuussa 2009 siinä oli jo mukana reilut 30 pakkauslinjaa ja tänä päivänä 50. Pakkauslinjan koneelta saadaan käyntinopeus, joka vastaa koko linjan nopeutta. Se kertoo, kuinka lähellä maksimiaan tuotanto kulkee. Linjan alussa on bruttoanturi, ja sen lopussa on nettoanturi. Näiden välinen erotus kertoo hävikin eli siitä saadaan suoraan laadun tunnusluku.

Mittarit kertovat tehokkuuden

Automaatioinsinööri Antti-Ville Piirainen kertoo, että kun tuotannon tehostamisen projekti aloitettiin, huomattiin, ettei käytössä ollut kunnollisia mittareita joilla seurata edistymistä. Machine Track antoi hyvän pohjan tuotannon numeeriselle seuraamiselle. ”Kun saimme ensimmäiset OEE-luvut, olimme tyrmistyneitä. Uskoimme, että laitoksemme kokonaissuoritus olisi ollut parempi kuin tämä tunnusluku kertoi”, sanoo Piirainen.

Syy huonoihin lukuihin liittyy osittain siihen, että suomalaistehtaat tekevät suhteellisen pieniä sarjoja. Silloin koneiden puhdistaminen ja uudet asettelut lajimuutoksien yhteydessä syövät tehokasta kapasiteettia kohtuuttoman paljon. Nyt tuotannon tehokkuus on selvästi parantunut. Machine Track ei ollut Orionin ainoa tuotannon tehostamiseen tähtäävä projekti, mutta sillä on hyvin merkittävä rooli kehityksessä. Piirainen kertoo, että nyt virheistä ja häiriöistä saadaan tarkkaa tietoa, jolloin ongelmien merkitys on selkeästi näkyvissä.

Tieto käyttöön

Kun koneiden todelliset käynti-, vaihto- ja odotusajat saadaan selville, kunnossapito voi ryhtyä täsmätyöhön eli eliminoimaan eniten tuotantoa jarruttavia ongelmia. Orionilla on kutakin linjaa kohti tärkeimpien häiriöiden lista, joka nimeää viisi eniten tuotantoa syövää kipukohtaa. Nämä käydään läpi viikkopalaverissa, jonka jälkeen tuotanto- ja kunnossapitohenkilöstö kiinnittävät niihin ensisijaisen huomion.

”On erittäin merkityksellistä, että tuotantolinjojen yhteyteen on sijoitettu Machine Trackin ajonäytöt. Jos tuotanto ylittää sadan prosentin tavoitetason, luku näkyy vihreällä pohjalla. Jos tuotanto on puolestaan vaikkapa viidenneksen alle tavoitteen, näkyy prosenttiluku 80 punaisella taustalla. Tosiaikainen tieto tavoitteen saavuttamisesta motivoi tehostamaan linjan tuotantoa”, Turun tehtaan kehitysinsinööri Juho Hellman kertoo. Pienten tuotantoerien takia juuri vaihtojen osuus korostuu kokonaistehokkuudessa. Ne ovat myös sellainen osa-alue, johon henkilöstö voi itse vaikuttaa hyvin paljon. Ajonäytöt välittävät myös työntekijöiden kommentit esimerkiksi pitkäksi venyneen vaihtotyön ongelmista; viesti lähtee yksinkertaisesti sähköpostilla käyttämällä @-näppäintä.

Henkilöstö aktiiviseksi

Eräs keskeinen tehtävä on ollut kertoa henkilöstölle, että järjestelmän tehtävänä on tarkkailla koneita ja maksimoida niiden tehokas käyttöaika. Koneet ovat kalliita ja niiden on käytävä mahdollisimman paljon niiden käyttöiän aikana. ”Monet työntekijöistämme ovatkin oivaltaneet järjestelmän hyväksi keinoksi kehittyä työssään ja saada lisää sisältöä työhönsä. Monet parannusehdotukset ovat tulleet linjoilta, kun tuotantohenkilöstö on pystynyt näkemään tuotannon kokonaisuuden ja yhdistämään siihen oman kokemuksensa”, sanoo Piirainen. Hän kertoo myös, että ohjelmisto sopii sekä sellaisille, jotka haluavat lisää tietoa tuotantokokonaisuudesta että niille, jotka eivät halua enempää tietoa. Käyttö on niin helppoa, ettei sitä tarvitse juurikaan opiskella. Lisäksi henkilöstö ilahtui siitä, että Machine Track on suomenkielinen – se on harvinaista teollisuuden tuotantoympäristöissä.

Parannukset näkyvät

Orion on saavuttanut tuotannon tehostamistoimillaan näkyvää parannusta. Lajivaihtojen ja ajamisen tehokkuus ovat kohonneet koko ajan, ja OEE on kohentunut, vaikka lajivaihtojen määrä on kasvanut.

”Tavoitteemme on tehostaa eri pakkauslinjoja jatkuvasti. Niiden kehityspotentiaalit vaihtelevat, ja Machine Track auttaa löytämään tekijät, joihin kannattaa keskittyä. Se on meillä jatkuvan parantamisen keskeinen työkalu”, kertoo Espoon tehtaan kehitysinsinööri Ville Mäkelä. Hänen mukaansa myös ARROW Engineering on ollut hyvin mukana ohjelmiston käyttöönotossa. Kotimainen yritys on lähellä, joten joustava muokkaaminen onnistuu helposti.

Orion Oyj

Liikevaihto 1016M€ (2015)
3401 työntekijää
Tuotantoa Suomessa 6 paikkakunnalla

Käytössä olevat ratkaisut
Machine Track

MES-järjestelmä tuottavuuden parantamiseen

Haluatko kuulla lisää ratkaisuistamme?
Ota yhteyttä:

Juho Vuohelainen

juho.vuohelainen@arroweng.fi

+358 40 674 0148

Lue lisää menestystarinoita