Kunnossapito on oleellinen osa tuotannon kehittämistä, sillä huoltohenkilöstölle karttuu tietoa siitä, miten laitteita ja toimintoja pitäisi kehittää. Panda otti aikaisemmin ulkoistetun kunnossapidon takaisin omaan organisaatioon tehtaan siirron yhteydessä.

”Me Pandalla olemme tulleet siihen johtopäätökseen, että kunnossapitokin kuuluu yrityksen ydintoimintoihin. Huoltohenkilöstöllä on paljon sellaista kokemusta ja tietoa, joka on oleellista koneiden ja prosessien hallitsemisessa. Sillä on myös oleellinen kehitysrooli, kun valmistuksen käyntiastetta hiotaan ylöspäin”, kertoo sähkö- ja automaatioasiantuntija Arto Liimatainen.

Hän kertoo myös, että vaikka alihankintana ostettu kunnossapito on periaatteessa kustannustehokas, roolit eivät pysy selkeinä, sillä tässä tapauksessa ali- ja päähankkijan intressit ovat osin vastakkaiset. Erityisen hankala on juuri tiedon henkilöityminen, joka on kehitystyössä merkittävässä asemassa.

Pitkä kokemus ARROWista

Pandalla on suunnilleen vuosikymmenen kokemus ARROW-ohjelmistosta. Kunnossapitoa on seurattu ja ohjattu ARROW Maintilla ja käytettävyyttä on kehitetty Machine Trackilla. Kun kunnossapito ostettiin ulkoa, kunnossapitoyritys käytti ARROW Maintia. Nyt Panda hankki oman lisenssin, ja historiatiedot siirrettiin siihen.

”Meillä on lähes kahden vuosikymmenen ajalta kerätyt tiedot koneiden huoltohistoriasta. Ne siirrettiin vaivattomasti Pandan palvelimelle, kaikki tapahtui aikataulussa ja saimme tiedonsiirtoon hyvän tuen. Koesiirron jälkeen totesimme homman pelaavan, ja sitten vain koko datamäärä tuotiin ilman vaikeuksia tietojärjestelmäämme. Tässä helpotuksena oli se, että historiatieto oli aikoinaan määritelty meidän omaisuudeksemme.”

Aikaisemmin ongelmana olikin, että kaksi ohjelmaa toimivat eri yrityksien tietojärjestelmissä, jolloin niiden tietoja ei voitu liittää vaivattomasti yhteen. Esimerkiksi käynnin seurannassa havaittu pitkä tuotantokatkos ei siirtynyt suoraan kunnossapito-organisaatiolle selvitettäväksi. Liimatainen kertoo, että myös huolto haluttiin siirtää toteutuneiden käyttötuntien mukaan tapahtuvaksi, ja siksi käyntiaikatiedot haluttiin siirtää suoraan Machine Trackista Maintiin. Näin huollot kohdentuvat oikein ja oman organisaation työtaakka kevenee.

Ohjelmistot yhteistyössä

ARROWn molemmat ohjelmistot hoitavat tietyt tehtävät ja toimivat samalla yhteen. Machine Track seuraa koneiden käyntiä ja käyttöastetta ja antaa näin selkeän kuvan tuotannon toimivuudesta. Nyt se alkaa antaa myös huoltotilauksia ennalta asetetun käyntiajan täyttyessä. Tätä toimintoa kutsutaan termillä RTM, Real Time Maintenance. Myös pitkän seisokin sattuessa Machine Track reagoi lähettämällä siitä vikailmoituksen Maintiin. Tätä toimintoa kutsutaan lyhenteellä ACM, Automatic Condition Monitoring.

Tuotannon työntekijöillä on käytössään tuttu, selainpohjainen käyttöliittymä. Sen avulla voi kirjata järjestelmään vikailmoituksia ja kuitata erilaisten häiriöiden syyt järjestelmään. Liimatainen kertoo, että järjestelmän käyttö on lähes täydellistä, sillä ilman sitkeää ylläpitoa ei synny luotettavia käyttötietoja eikä raportointia.

Panda, Orkla Confectionary & Snacks Finland Ab
Käytössä olevat ratkaisut
Machine Track

MES-järjestelmä tuottavuuden parantamiseen

Haluatko kuulla lisää ratkaisuistamme?
Ota yhteyttä:

Teemu Varjamo

teemu.varjamo@arroweng.fi

Lue lisää menestystarinoita