20%

tuottavuuden kasvu

55

konetta kytketty järjestelmään

Pilkington Automotiven Tampereen tehdas leikkaa ja karkaisee työkoneiden, traktoreiden ja muiden ajoneuvojen laseja. Se on erikoistunut lyhyisiin sarjoihin, jolloin koneille tulee paljon lajivaihtoja.

”Otimme käyttöön Machine Trackin vuonna 2007. Eräs tärkeä syy oli saada selville lajivaihtojen todelliset kestot ja edelleen pyrkiä lyhentämään niitä. Myös häiriöiden syyt ja kestot olivat keskeisen kiinnostuksen kohteena”, sanoo prosessinkehittäjä Jarkko Helén. Hän on tyytyväinen kokemuksiin, sillä häiriöajat ovat nyt selkeästi näkyvissä. Lisäksi pitempien historiatietojen valossa on helposti nähtävissä, minne päin tuotantoketjua ongelmat heijastuvat.

Viidenneksen korotus kapasiteettiin

Osalla koneista seuranta on johtanut siihen, että kapasiteetti on kasvanut noin 20 prosenttia. Samalla näkyy myös, että tästäkin on mahdollisuus päästä ylöspäin. Helén sanoo, ettei tämä olisi tullut näkyviin ilman automaattista koneseurantaa.

”Meillä ARROWin järjestelmän hyöty tulee suurista lajivaihtojen määrästä. Se korostuu Tampereen tehtaalla, joka pienenä yksikkönä ottaa vastaan lyhyitä sarjoja sekä vaikeita töitä. Muut tehtaat eivät ota vastaan tällaisia silppusarjoja, mutta me olemme erikoistuneet niihin”, Helén kertoo. ”Tuotantoketjujen seuranta on paljastanut myös selviä pullonkauloja. Samoin numerotieto paljastaa sen, mikä kone käy hyvin. Kun kaikki pysähdyksien syyt näkyvät, tuotannon kehittäminen on selkeällä ja kiistattomalla pohjalla.”

 

Kapasiteetti kovassa käytössä

Tampereen tehtaalla on noin 350 työntekijää, jotka työskentelevät erilaisissa päivä- ja vuorotyösykleissä. Työajat vaihtelevat konekohtaisesti ja tilauskannan mukaan. Helén kertoo, että tällä hetkellä tehtaan tuotanto pyörii täysillä – siksi onkin oleellista saada käyntiastetta korkeammalle.

Tehokkuuden ja tuottavuuden seuranta on paljastanut muiden muassa tiettyjen tuotteiden häiriöalttiutta. Esimerkiksi työkalurikkojen ja tuotteen välinen yhteys näkyy nyt numeroina, ei pelkkänä käyttöhenkilöstön näppituntumana. Tämä paljastaa koneen häiriöalttiit osat. Lisäksi ohjelmisto on muokattavissa, jolloin kullekin koneryhmälle voidaan omat häiriö- ja odotussyynsä. Kun laitteet ovat erilaisia ja monipuolisia, tuotantohäiriöille ei ole olemassa mitään standardisyitä.

”Koneet ja niiden ylläpito ovat kalliita. Käyntiajan maksimoimisen lisäksi kunnossapidon nopeus tulee myös esille. Kun järjestelmä näyttää huollon tai korjauksen vaatiman todellisen ajankäytön, voidaan toimintaa näiltäkin osin parantaa”, sanoo Helén. Kaikkiaan seurannassa on 24 laitetta. Tehtaan tuotannosta valtaosa menee suoraan vientiin; vain viisi prosenttia toimitetaan kotimaahan.

Pilkington Automotive Finland Oy ,
Tampere ja Laitila

Liikevaihto 100M€

700 työntekijää

Käytössä olevat ratkaisut
Machine Track

MES-järjestelmä tuottavuuden parantamiseen

Haluatko kuulla lisää ratkaisuistamme?
Ota yhteyttä:

Mikko Tervala

mikko.tervala@arroweng.fi

Lue lisää menestystarinoita