Helsingin Sanomien päätyminen aamukahvipöytään on pitkän prosessin tulos, missä lehden painaminen on yksi merkittävä vaihe. Yli 100 tonnia paperia muuntuu sanomalehdiksi tietojärjestelmäohjatussa, tuhansia tonneja painavassa laitteistossa Sanomala Oy:n sanomalehtipainossa Vantaalla. Yritys on käynyt viimeisten vuosien aikana läpi suuren muutosprosessin. Käytännössä koko tuotantolaitteisto on uusittu 2000-luvulla ja samalla automaatiaste on kohonnut merkittävästi.

Vuoden 2004 aikana aloitettiin organisaatiomuutos, jonka yhteydessä aloitettiin voimakas panostus koulutukseen ja uuteen ajattelutapaan. Tavoitteena oli karistaa aiemmat osastorajat, laajentaa osaamista sekä panostaa vikojen ennaltaehkäisyyn. Myös kustannussäästöt niin kunnossapidon toiminnassa kuin koko prosessissa olivat tarpeen. Tavoitteisiin pääsemisessä auttoi ARROW Maint-kunnossapitojärjestelmä. Tämän jälkeen yritys on ehtinyt siirtyä jo ARROW Novin käyttäjäksi.

Kunnossapitojärjestelmän käytössä lähtökohtana on, että kaikista huoltokeikoista kirjataan vikatyö tai huoltotilaus. Kerätty data ja sen korrelaatio vikakohteisiin on myös antanut mahdollisuuden ohjata tuotannon toimintaa käyttämään tasaisemmin tuotantolaitteistoa. Tuotanto tekee vikatyötilaukset selainliittymän kautta. Riittävän yksinkertaiseksi ja nopeakäyttöiseksi tehty nettiliittymä on lisännyt tuotannon aktiivisuutta järjestelmän käyttöön. ”Organisaation ja toimintapojen kehittäminen kunnossapidon osalta on edellyttänyt pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä. Tehdyillä muutoksilla on saatu aikaan toimiva, tuotannon toimintaa tukeva kunnossapito” kertoo tuotantopäällikkö Janne Räihä Sanomalasta.

Sanomapaino Oy
Käytössä olevat ratkaisut
Novi

Kunnossapidon hallintaan ja kehittämiseen

Haluatko kuulla lisää ratkaisuistamme?
Ota yhteyttä:

Lue lisää menestystarinoita