Machine Track otettiin käyttöön ensimmäiseksi Teknikumin kumisekoitustehtaalla Keravalla vuonna 2013. Tulokset olivat lupaavia.

Teknikumista on vuosien varrella kasvanut Pohjoismaiden mittapuussa suuri polymeeriteknologia-alan konserni, jonka tuoterepertuaariin kuuluvat kulutuksen ja korroosion suojaukseen tarkoitetut tuotteet, teollisuusletkut ja letkuasennelmat sekä tekniset kumi-, muovi- ja polyuretaanituotteet.

Omien tuotteiden kehittämisen ohella Teknikum räätälöi tuotteita yksittäisten asiakkaiden tarpeisiin. Tuotannossa on tuhansia tuotenimikkeitä. Vammalan tehdas on erikoistunut muottituotteiden, teollisuusletkujen ja erilaisten muovituotteiden valmistukseen. Kiikan tehtaalla tehdään metallien kumiointia, muottituotteita ja PU-tuotteita, Keravalla taas kehitetään ja tuotetaan kumisekoituksia.

Referenssit vakuuttivat

Lean Manager Esko Mäntyharjun mukaan Teknikumilla oli tarve tuotannon tehostamiseen. Niinpä konsernissa lähdettiin kartoittamaan sopivia seurantajärjestelmiä tuotantotehokkuuden kasvattamiseen.

”Kävimme tutustumassa muutaman ARROW Machine Track -järjestelmää käyttävän yrityksen toimintaan ja näimme, että järjestelmän avulla voitiin todellakin vaikuttaa tuotannon läpimenoaikoihin. Todellisen käyttäjäkokemuksen kuuleminen oli meille merkityksellistä”, Mäntyharju toteaa.

”Machine Trackilla alettiin kerätä tietoa sekoituskonelinjojen toiminnasta. Mittaamisen avulla on onnistuttu vähentämään katkojen määrää ja tuotannon ongelmakohtiin on päästy pureutumaan tarkemmin”, Mäntyharju sanoo.

Keravan projektin onnistumisen myötä Machine Track päätettiin ottaa käyttöön myös Vammalassa. Järjestelmän sisäänajo käynnistettiin letkuosastolta vuonna 2015. Silloin Machine Trackiin liitettiin kuusi letkutuotantolinjaa.

Machine Track integroitiin ohjauspaneeleihin

Operaattorit kirjaavat kaikki koneiden pysähdykset Machine Trackiin. Jos kuittausta ei tehdä, kone ei käynnisty. Tällä varmistetaan, että katkon syy saadaan aina varmuudella tietoon. Koneiden seurantatiedot ja katkojen syyt ovat kaikkien työntekijöiden nähtävillä tehdassalin infonäytöllä.

Tuotantotiloihin ei ole tarvinnut tuoda uusia laitteita, sillä Machine Trackin käyttöliittymä on integroitu suoraan tuotantokoneiden ohjauspaneeleihin. Tiedonkeruuliitäntä tuotantokoneiden logiikkaan on toteutettu opc-tekniikalla.

”Machine Track kertoo käyttökatkojen syyt ja odotusajat. Tietojen pohjalta voimme tehdä korjaavia toimenpiteitä. Tuotteiden räätälöinnin myötä tuotantoerät pienenevät ja tuotevaihtojen määrä lisääntyy. Jotta voimme toimia kannattavasti, vaihtoajat on saatava lyhyiksi. Tässä kehitystyössä Machine Trackista on meille selvää hyötyä. Vaikka järjestelmä on ollut käytössä vasta vajaan vuoden, olemme onnistuneet jo selvästi parantamaan koneidemme käyntiastetta,” Mäntyharju sanoo tyytyväisenä.

Vuoden 2016 alussa Teknikum aloitti ARROW Novi-kunnossapitojärjestelmän hyödyntämisen ja myöhemmin tänä vuonna otetaan käyttöön Lean-päivittäisjohtamista tehostava ARROW Shop Floor Managemer -työkalu.

Noviin on luotu rekisteri kaikista Vammalan tehtaan koneista. Siihen voidaan tallentaa jokaisen koneen huoltohistoria. Novin kautta hallitaan huoltoja ja tehdään vikailmoituksia. Machine Trackin avulla Noviin saadaan tieto kunnossapidon vasteajoista. Teknikumin 8-henkinen huoltotiimi voi käyttää järjestelmää kätevästi tabletilla.

”Machine Trackin avulla olemme siirtymässä kalenteriperusteisesta käyntiperusteisiin ennakkohuoltoihin. Nyt olemme tehneet huollot määrävälein, vaikka käyttöajat eivät olisikaan vielä täyttyneet. Käyntiperustaisella huoltamisella vältämme turhat huollot ja tämä merkitsee meille selvää säästöä”, Mäntyharju sanoo.

”Shop Floor Manager tuo selvän muutoksen sisäiseen viestintäämme. Aiemmin jonkun on aina pitänyt koota ja tulostaa esitettävät asiat eri lähteistä. Asiat on käyty läpi viiveellä kuukausi-infoissa. Jatkossa halutut tiedot saadaan automaattisesti ja reaaliajassa kaikkien nähtäville. Tiedonkulku siis tehostuu merkittävästi ja toiminnastamme tulee läpinäkyvämpää”, Mäntyharju iloitsee.

Teknikum Oy
  • Henkilöstömäärä n. 400
  • Liikevaihto n. 50 Me
Käytössä olevat ratkaisut
Machine Track

MES-järjestelmä tuottavuuden parantamiseen

Novi

Kunnossapidon hallintaan ja kehittämiseen

Haluatko kuulla lisää ratkaisuistamme?
Ota yhteyttä:

Mikko Tervala

mikko.tervala@arroweng.fi

Lue lisää menestystarinoita