Tibnor on pohjoismainen metallien jakelija. Tibnor Oy (ent. Ruukki Metals Oy) varastoi ja käsittelee terästä useilla eri laitoksilla kautta maan. Laitokset ovat erikoistuneet teräsmateriaalien ja ainepaksuuksien suhteen toisistaan poikkeaviksi. Ne toimittavat asiakkaille valmiita aihioita, jotka on työstetty esimerkiksi sahaamalla tai poltto- sekä laserleikkaamalla suoraan kokoonpanoon sopiviksi komponenteiksi.

”Meillä on yli 50 linjaa kytkettyinä ARROW MachineTrack –seurantaan. Niiden avulla näemme, mitä laitoksissa kokonaisuudessaan tapahtuu – ei pelkkää konetilaa, vaan myös laajemman kokonaisuuden, esimerkiksi seisokin syyn. Siinä mielessä tämä on tärkeä laitosten kehittämisen työkalu”, sanoo suunnittelupäällikkö Kalevi Hartikainen.

Konekohtaisten käyntitietojen yhdistäminen auttaa ymmärtämään koko laitoksen toimintaa ja kehittämään sitä. Sen avulla voi myös jyvittää todelliset kustannukset tuote- ja asiakaskohtaisiksi, sekä hinnoitella ja priorisoida työt kannattavuuden perusteella. Samalla kannustepalkkausta voidaan kehittää oikeudenmukaiseksi.

Hartikainen mainitsee esimerkkinä, että jos koneen seisominen johtuu kovin usein tuotteiden pakkaamiseen tarvittavasta ajasta, on syytä lisätä miehitystä tai automaatiota niin, että kallis kone hikoilee enemmän kuin sen käyttäjät. Myös asetteiden vaihdon ja odotuksen vaatimien todellisten aikojen kautta päästään kiinni niihin pullonkauloihin, joita ei muuten huomattaisi. Hartikainen sanoo, että tarkka tieto laitoksen käynnistä auttaa kohdistamaan huomion esimerkiksi oheistöihin. Lisäarvoa tuottamattomat työt voidaan karsia pois. Samalla järjestelmä sopii sisäiseen benchmarkingiin, eri laitosten hyväksi koettuja menettelytapoja voidaan hyödyntää myös muissa toimipisteissä.

Raha kohdistuu oikein

Tibnor aloitti Machine Track:in käyttöönoton syksyllä 2009, ja valintaan vaikutti vahvasti konsernin muissa osissa saadut hyvät kokemukset. Nyt systeemi toimii niin, että se muodostaa hyvän mittarin, jonka avulla eri korjausten ja parannusten vaikutus on heti nähtävissä.

”Olemme jo käyttäneet saatua tietoa erilaisissa käyttöastetta ja käyttösuhdetta kohottavissa projekteissa. Kun todelliset tapahtumat näkyvät, tietoa on helppo käsitellä ja sen pohjalta on helppo tehdä ratkaisuja – luotettaviin numeroihin nojautuen. Tällaisissa tapauksissa ruutupaperille kerätty tieto ja mutu-tuntuma eivät toimi, mutta kerätty data ei jätä tilaa selittämiselle tai aprikoinnille”, kertoo projekti-insinööri Kimmo Halme.

”Tuote- ja asiakaskohtainen laskenta on keskipitkän aikavälin tavoitteemme. Kun jokaiselle myytävälle tuotteelle tai palvelulle saadaan muodostettua todellinen sisäinen hinta, voimme tarkentaa myös ulkoisen hinnoittelumme. Voimme karsia tuottamatonta palvelua tai muokata sen hintaa kohdalleen, ja toisaalta voimme investoida ja kehittää niitä osia, joissa tarjoamme asiakkaillemme sellaisia lisäarvoja, joista heidän kannattaa maksaa”, Hartikainen sanoo.

Tibnor Oy ,
Hyvinkään palvelukeskus

SSAB:n divisioona

1250 työntekijää 7:ssä maassa

Vuoden 2014 myynti 8,1 miljardia Ruotsin kruunua

Pääkonttori Solnassa, Tukholmassa

Käytössä olevat ratkaisut
Machine Track

MES-järjestelmä tuottavuuden parantamiseen

Haluatko kuulla lisää ratkaisuistamme?
Ota yhteyttä:

Mikko Sillanpää

mikko.sillanpaa@arroweng.fi

Lue lisää menestystarinoita