Syksyllä 2015 Valmet North American Roll Servicen 7 eri yksikköä ottivat ARROW Novi-kunnossapitojärjestelmän käyttöön.

”Olimme tutkineet useita muita huolto-ohjelmia emmekä olleet varmoja olisiko joukosta selvästi erottuva Novi tarpeidemme mukainen. ARROW Engineeringin tiimiläiset kouluttivat meitä ja esittelivät uuden lähestymistavan huoltotarpeidemme hoitamiseen. Otettuamme Novi-järjestelmän käyttöön huomasimme kuinka rajoittuneita muut ohjelmat itse asiassa olivatkaan. Novin joustavuus mahdollistaa sen muokkaamisen erilaisia tarpeita ja käyttäjävaatimuksia varten”, kertoo Systems Manager Scott Griscom Valmetin Roll Service -yksiköstä.

Jokainen tiimin jäsen pystyi käyttämään omia laiteluetteloitaan järjestelmässä ja simuloimaan ennaltaehkäisevän huollon sekä vioittuneiden koneiden työtilausten tekemistä. Erityishuomion kohteina olivat vikakuvausten, kiireellisyystasojen ja laiteluokittelun standardointi, jonka tarkoituksena oli yhdenmukaistaa tiedot Pohjois-Amerikan ja muiden toimintapaikkojen välillä ympäri maailmaa. Tämä mahdollistaa globaalin näkymän Valmetin laitteistoon sekä tarjoaa analytiikkaa, jonka avulla laitteiden käyttöaika voidaan maksimoida ja tulevia pääomasijoituksia on mahdollista tarkastella.

Nopea käyttöönotto ja yhteiset hyödyt eri yksiköille

”ARROW Novin käyttöönotto on ollut monella tavalla erittäin menestyksekäs hanke. Käyttöönottojakso kesti alle kuukauden, josta suurin osa kului vanhojen järjestelmiemme datan paikallistamiseen, dokumentointiin ja päivittämiseen. ARROW Novi pystyi yhdistämään MS Access -ohjelmat, Lotus Notes -tietokannat ja erilliset manuaaliset seurantatyökalut. Nyt työntekijöillä on rajallinen pääsy yhteen järjestelmään, joka on kaikkien käytettävissä paikasta riippumatta”, Griscom jatkaa.

”Nyt pystymme seuraamaan huoltohenkilöstömme suorittaman työn laajuuden lisäksi käytettyjä tunteja sekä koneiden seisonta-aikaa. Pystymme myös käyttämään hyväksi Novin varaosa-ominaisuuksia seurataksemme yhteisiä varaosia kaikissa toimintapaikoissamme ja määritelläksemme tehtävän työn kustannukset. Tämä mahdollistaa kokonaisvaltaisen näkymän laitteistomme käytöstä aiheutuvista kustannuksista”, Griscom sanoo.

Käyttäjäkunnossapito valokeilassa

”Tällä hetkellä olemme ottamassa käyttöön käyttäjän suorittamaa huoltoa (Operator-Driven Maintenance). Se on Novin lisämoduuli, jonka avulla tuotantohenkilöstö pystyy kirjaamaan koneen käyttäjän suorittamat huoltotoimenpiteet. Tuotantotyöntekijät voivat valita huoltotehtävän luettelosta, merkitä sen suoritetuksi ja tallentaa tiedot. Käyttöliittymä on erittäin yksinkertainen ja helppokäyttöinen. Valmetin Pohjois-Amerikan Roll Service -yksiköt käyttävät jo Novin ODR-moduulia, ja niiltä saatu palaute on ollut erittäin positiivista”, sanoo ARROW:n Eppu Kuusela.

”On ollut meille todellinen ilo työskennellä tällaisen projektin parissa, jossa asiakas on näin sitoutunut yhteistyöhön. Aktiivinen, asiantunteva vastuuhenkilö, oikea johdon tuki, selvät tavoitteet ja sisäiset asiakkaan työpajat, joissa oli mukana huoltovalvojia kaikista yksiköistä. Oli helppoa työskennellä tällaisen organisaation ja tällaisten ihmisten kanssa”, ylistää Kuusela.

Novi ympäri maailmaa

”Suunnitelmamme on laajentaa Novin käyttö Pohjois-Amerikan ulkopuolelle: Seuraavana tämä koskettaa Aasian yksiköitä alkaen Kiinan Wuxista. Vaikka yksiköt sijaitsevat eri puolilla maailmaa, osastojen tarpeet ovat hyvin samanlaisia, mistä johtuen käytämme samaa järjestelmää kaikkialla. Käyttöliittymät luonnollisesti käännetään käyttäjän kielelle, ja Novi tarjoaa käyttäjilleen lisäksi mahdollisuuden personoida käyttöliittymä tarpeidensa mukaisesti”, sanoo Valmetin Roll Operations Director Marko Volotinen.

”Vuoden lopulla pystymme rakentamaan huoltotietojärjestelmän puhtaalta pöydältä Indonesiassa avatussa yksikössä. Pystymme tallentamaan kaiken laitedokumentaation Novi-järjestelmään jopa ennen laitteiston käyttöönottoa sekä luomaan huolto-ohjelmia yhdessä laitetoimittajien kanssa. Yhteistyömme ARROW:n kanssa on sujunut erittäin hyvin. ARROW on reagoinut muutos- ja kehitystarpeisiin nopeasti, mikä on entisestään lisännyt oman henkilöstömme innokkuutta ottaa järjestelmä käyttöön ja ehdottaa siihen parannuksia”, Volotinen summaa.

Valmet NA Roll Service

Työntekijöitä 1150 hlöä
20 palvelu-, tuotanto ja -myyntiyksikköä
Novi-järjestelmä käytössä 7:ssä Pohjois-Amerikan yksikössä

Käytössä olevat ratkaisut
Novi

Kunnossapidon hallintaan ja kehittämiseen

Haluatko kuulla lisää ratkaisuistamme?
Ota yhteyttä:

Eppu Kuusela

eppu.kuusela@arroweng.fi

+358 50 524 7970

Lue lisää menestystarinoita