5233

laitetta järjestelmässä

1,3

miljoona kuutiota tuotanto vuodessa

Suomen suurin yksityisomistuksessa oleva sahakonserni Versowood päätti laittaa koneidensa kunnossapitoprosessin kuntoon. Nyt kaikkien konsernin koneiden tiedot ja kunnossapitotoimet päivittyvät reaaliajassa ARROWin kunnossapitojärjestelmään.

Kaikilla sahoilla työstetään vuosittain 3,3 miljoonasta raakapuukuutiosta 1,3 miljoonaa kuutiota sahatavaraa sekä monia muita puu- ja energiatuotteita. Päivätasolla Versowoodin koneet lajittelevat, kuorivat, sahaavat, kuivaavat ja pakkaavat 220 autokuorman edestä puuta.

Vaikka koneiden määrä on valtava, Niemiseltä kestää vain hetken löytää haluamansa koneen huolto- ja kunnossapitohistoria ARROW Novi -kunnossapitojärjestelmästä.

”Kaikki laitteet on viety kunnossapitojärjestelmän hierarkiakansioon, joten konekohtaiset tiedot löytyvät vaivattomasti. Muutenkin järjestelmän käyttö on loogista ja helppoa”, Nieminen toteaa tyytyväisenä.

Viat selville ennen katkoksia

Kunnossapitojärjestelmän keskeisenä tavoitteena on parantaa Versowoodin tuotantohenkilöstön ja koneiden kunnossapidosta vastaavan huoltoryhmän yhteistyötä. Tässä on Niemisen mielestä onnistuttu.

Tuotantohenkilöt voivat tehdä kunnossapitojärjestelmään kaikki Versowoodin koneita koskevat huolto- ja korjaustilaukset. Suurin osa niistä tehdään tuotannon vikailmoituksina. Työt välittyvät huoltoryhmälle, joka kirjaa ne vastaanotetuiksi ja valmistumisen jälkeen tehdyiksi. Tuotantohenkilöt voivat seurata töiden edistymistä järjestelmästä ja kirjaukset tallentuvat myöhempää käyttöä varten.

Nieminen painottaa mahdollisuutta kirjata järjestelmään huoltosuunnitelmat koneiden ennakkohuolloista jo tuleville vuosille. Järjestelmän antamien listausten avulla huollot on helppo tilata hyvissä ajoin.

Kunnossapitotoimenpiteiden lisäksi järjestelmään tallennetaan muun muassa koneita koskevat ohjeet, kunnossapitoon liittyvät asiakirjat sekä koneiden kuntoarviot ja laakereiden värähtelymittausraportit.

”Olemme havainneet järjestelmän avulla alkavia vikoja, jotka olisivat saattaneet katkaista sahalinjan tuotannon yhdeksi tai kahdeksi vuoroksi. Konetta koskevan vikahistorian avulla koneinvestointeja voidaan kohdistaa perustellusti”, Nieminen sanoo.

 

Versowood Oy

Perustettu 1946
Toimintaa 11 yksikössä
760 Työntekijää
Liikevaihto 360M€

Käytössä olevat ratkaisut
Novi

Kunnossapidon hallintaan ja kehittämiseen

Haluatko kuulla lisää ratkaisuistamme?
Ota yhteyttä:

Ville Vilhu

ville.vilhu@arroweng.fi

+358 40 537 9575

Lue lisää menestystarinoita