Arrow Andon

Tehosta tuotannon läpimenoaikaa

Andon on järjestelmä tuotannon tekemiä avunpyyntöjä ja raportointia varten. Andon antaa operaattorille mahdollisuuden hidastaa tai keskeyttää tuotanto havaitessaan ongelman. Ongelman havaitsemisesta käynnistyy ongelmanratkaisuprosessi, jossa tarvittavat henkilöt kutsutaan paikalle ongelman ratkaisemista varten.

Tuotannon odotusajat kuriin nopealla viestinnällä

Lyhennä läpimenoaikaa
Lisää toimintavarmuutta
Paranna
laatua

Avunpyyntö ja vastaus nopealla aikataululla

Andon-järjestelmällä tehty avunpyyntö generoi hälytyksen tiimin esimiehelle tai huolto henkilölle, jota tarvitaan paikalle ongelman ratkaisemiseksi. Hälytys voidaan antaa esimerkiksi audiovisuaalisesti tai gsm- sekä sähköpostiviestillä.

Tavoitteena lyhyempi läpimenoaika

Häiriön ilmetessä nopea kommunikointi lyhentää merkittävästi tuotannon odotusaikaa. Avun saapuessa paikalle ongelmanratkaisu alkaa välittömästi ja samalla Andoniin kuitataan korjaus alkaneeksi.

Tiedon visuaalisuus johtamisen tukena

Ongelman ratkettua operaattori raportoi syyn ja pysähdyksen keston Andon-järjestelmään. Tiedon kerääminen tukee päätöksentekoa tuotannon sujuvuuden kehittämisessä. Tiedon visuaalinen jakaminen tehdasympäristössä lisää vuorovaikutusta ja tehostaa tiedonkulkua.

VISUAALINEN KÄYTTÖLIITTYMÄ AVUNPYYNNÖLLE

Andonin käyttöliittymästä tehdyt avunpyynnöt voidaan visualisoida siten, että kaikki tuotannon henkilöt näkevät milloin, missä ja kuka apua tarvitsee.

Lue mitä asiakkaamme kertovat Andonista

500 asiakasta, 80 000+ käyttäjää, 10 000+ kytkettyä laitetta, 15 eri kielellä ja 30 eri maassa

Lue menestystarina

Häiriöiden lisäksi tuotannossa olevat ARROW Andon -infonäytöt kertovat kuinka paljon päivän tuotantotavoitteesta on saavutettu ja paljonko hälytyksiä on tullut. Näytöllä näkyy myös reaaliaikainen kokoonpanon laatua kuvaava tunnusluku. Tuotannon työnjohtajat kuittaavat Andon-järjestelmään häiriöiden syyt ennalta sovittuja syykoodeja käyttäen. ARROW Andon-järjestelmän raportteja hyödynnetään säännöllisesti kehityskohteiden tunnistamiseen.

BRP Finland Oy

Lue menestystarina

"Andon on auttanut todella paljon, pullonkaulat pystyttiin tunnistamaan ja poistamaan, ja jo muutaman kuukauden kuluessa tunnusluvut näyttivät ripeää parantumista. Kun jokainen ongelma nostettiin esiin, ne myös ratkaistiin yhdessä pysyvästi"

Petri Kivelä, Wärtsilä Finland Oy

Andonin ominaisuudet

Tekstiviesti-hälytys

Andon-hälytys voi saapua tekstiviestillä tarvittavalle henkilölle

Sähköposti-hälytys

Andon-hälytys voi saapua sähköpostilla tarvittavalle henkilölle

Audio-hälytys

Audio-hälytys voi olla esimerkiksi määriteltyä musiikkia tuotantotilassa, joka kertoo millä työpisteellä apua kaivataan.

Raportointi

Andonin raportointi kertoo esimerkiksi kuinka pitkä vasteaika keskimääräisesti tukiorganisaatiolla on ollut, korjausajan ja kuinka monta kertaa apua on pyydetty yksittäisellä linjalla, koneella tai työpisteessä.

Varaa keskustelu asiantuntijamme kanssa

Kartoita mahdollisuutesi tuottavuuden parantamiseen

Olemme sinuun yhteydessä yhden arkipäivän sisällä.

ARROW Operational Excellence

Johda tuottavuuttasi erinomaisella tiedolla

Me tarjoamme kokonaisratkaisun tuottavuuden ja päivittäisjohtamisen parantamiseen, tiedon digitalisoinnin ja visuaalisen johtamisen avulla.

Lue lisää päivittäisjohtamisesta

GEMA

MES-järjestelmä tuottavuuden parantamiseen

Andon

Tuotannon avunpyynnöt ja raportointi

Novi

Kunnossapidon hallintaan ja kehittämiseen

Shop Floor Manager

Operatiivisen tuotannon päivittäisjohtamiseen