Arrow Andon

Tehosta tuotannon läpimenoaikaa

Andon on järjestelmä tuotannon tekemiä avunpyyntöjä ja raportointia varten. Se tuo selkeän prosessin tuotannon häiriötilanteiden ja avunpyyntöjen käsittelyyn sekä auttaa saavuttamaan paremman toimitusvarmuuden.

Tuotannon odotusajat kuriin nopealla viestinnällä

Lyhennä läpimenoaikaa
Lisää toimitusvarmuutta
Paranna
laatua

Oikea apu oikeaan aikaan

Andon-järjestelmällä tehty avunpyyntö generoi hälytyksen tiimin esimiehelle tai huoltohenkilölle, jota tarvitaan paikalle ongelman ratkaisemiseksi. Tukiorganisaation kuormitus vähenee, kun avunpyyntö kohdistuu taholle, joka pystyy reagoimaan tilanteeseen ja aloittamaan ongelmanratkaisun.

Tavoitteena lyhyempi läpimenoaika

Häiriön ilmetessä nopea kommunikointi lyhentää merkittävästi tuotannon odotusaikaa. Avun saapuessa paikalle ongelmanratkaisu alkaa välittömästi ja samalla Andoniin kuitataan korjaus alkaneeksi.

Tiedon visuaalisuus johtamisen tukena

Järjestelmä tekee tuotannon avunpyyntöihin liittyvästä datasta näkyvää ja mitattavaa. Tiedon kerääminen tukee päätöksentekoa tuotannon sujuvuuden kehittämisessä. Tiedon visuaalinen jakaminen tehdasympäristössä lisää vuorovaikutusta ja tehostaa tiedonkulkua.

Parantunut toimitusvarmuus

Järjestelmä tuo selkeän prosessin tuotannon häiriötilanteiden sekä avunpyyntöjen  käsittelyyn ja auttaa saavuttamaan paremman toimitusvarmuuden.

VISUAALINEN KÄYTTÖLIITTYMÄ AVUNPYYNNÖLLE

Visuaalisen ja selkeän käyttöliittymän ansiosta avunpyyntöjen tekeminen on helppoa ja nopeaa. Avunpyynnöt voidaan visualisoida siten, että kaikki tuotannon henkilöt näkevät milloin, missä ja kuka apua tarvitsee.

Lue mitä asiakkaamme kertovat Andonista

500 asiakasta, 80 000+ käyttäjää, 10 000+ kytkettyä laitetta, 15 eri kielellä ja 30 eri maassa

Lue menestystarina

Häiriöiden lisäksi tuotannossa olevat ARROW Andon -infonäytöt kertovat kuinka paljon päivän tuotantotavoitteesta on saavutettu ja paljonko hälytyksiä on tullut. Näytöllä näkyy myös reaaliaikainen kokoonpanon laatua kuvaava tunnusluku. Tuotannon työnjohtajat kuittaavat Andon-järjestelmään häiriöiden syyt ennalta sovittuja syykoodeja käyttäen. ARROW Andon-järjestelmän raportteja hyödynnetään säännöllisesti kehityskohteiden tunnistamiseen.

BRP Finland Oy

Lue menestystarina

"Andon on auttanut todella paljon, pullonkaulat pystyttiin tunnistamaan ja poistamaan, ja jo muutaman kuukauden kuluessa tunnusluvut näyttivät ripeää parantumista. Kun jokainen ongelma nostettiin esiin, ne myös ratkaistiin yhdessä pysyvästi"

Petri Kivelä, Wärtsilä Finland Oy

Andonin ominaisuudet

Tekstiviesti-hälytys

Andon-hälytys voi saapua tekstiviestillä tarvittavalle henkilölle

Sähköposti-hälytys

Andon-hälytys voi saapua sähköpostilla tarvittavalle henkilölle

Audio-hälytys

Audio-hälytys voi olla esimerkiksi määriteltyä musiikkia tuotantotilassa, joka kertoo millä työpisteellä apua kaivataan.

Raportointi

Andonin raportointi kertoo esimerkiksi kuinka pitkä vasteaika keskimääräisesti tukiorganisaatiolla on ollut, korjausajan ja kuinka monta kertaa apua on pyydetty yksittäisellä linjalla, koneella tai työpisteessä.

Varaa keskustelu asiantuntijamme kanssa

Kartoita mahdollisuutesi tuottavuuden parantamiseen

Olemme sinuun yhteydessä yhden arkipäivän sisällä.

ARROW Operational Excellence

Johda tuottavuuttasi erinomaisella tiedolla

Me tarjoamme kokonaisratkaisun tuottavuuden ja päivittäisjohtamisen parantamiseen, tiedon digitalisoinnin ja visuaalisen johtamisen avulla.

Lue lisää päivittäisjohtamisesta

GEMA

MES-järjestelmä tuottavuuden parantamiseen

Andon

Tuotannon avunpyynnöt ja raportointi

Novi

Kunnossapidon hallintaan ja kehittämiseen

Shop Floor Manager

Operatiivisen tuotannon päivittäisjohtamiseen