Arrow GEMA

Tehtaan työt ja kehittäminen haltuun yhdellä järjestelmällä

GEMA on takuuvarmasti helpoin ja kustannustehokkain tapa lähteä kehittämään tuotantoa Lean-periaatteiden mukaisesti. Kyse on MES-tason järjestelmäratkaisusta, jolla osallistat ja motivoit tuotannon operaattorin mukaan kehittämiseen.

GEMAn perusta on markkinoiden modernein koneseuranta, joka halutuilla ominaisuuksilla kasvaa täysimittaiseksi MES-järjestelmäksi. Tuotantopäällikölle GEMA tarkoittaa visuaalista ja avointa tapaa johtaa tuotantoa.

Markkinoiden helppokäyttöisin MES

Digitalisoi tuotantodata ja mahdollista tuotantosi jatkuva parantaminen kohti Leania.

IioT:n avulla modernia koneseurantaa
Operaattori rikastaa kerättyä tietoa
Järjestelmä visualisoi tiedon informaatioksi
Analysoi ja kehitä kerätyn tiedon avulla
Johda valmistusta ja ihmisiä

Plug'n Play - Tuotantodata pilvestä selaimeen

Paperinpyörittelyn aikakausi on ohitse sillä tämän helpommaksi ei tiedon digitalisointi enää mene. Erilaisilla anturi tai logiikkaratkaisuilla konetieto viedään suoraan pilvipalveluumme, josta GEMA visualisoi ja jalostaa tiedon edelleen operaattorin rikastettavaksi. Reaaliaikaisesti, luotettavasti, mistä päin maailmaa tahansa. Just Plug’n Play.

GEMA on operaattorin paras kaveri

Operaattorille GEMA on käyttäjän paras kaveri. GEMA kertoo visuaalisella ja selkeällä tavalla, mitä tuotannossa pitäisi tehdä seuraavaksi. Saatavilla on digitaaliset työohjeet ja paikka, jonne raportoida omat havainnot poikkeamista. Voit myös tehdä kehitysehdotuksia. Ei enää muistin varassa elämistä, eikä tiedon henkilöitymistä!

Laadunvarmistuksen digitalisointia

GEMAlla voidaan ratkaista tuotannonaikainen laadunhallinta. Järjestelmä ohjaa operaattoria tekemään laadun tarkastukset ja mittaukset sekä omavalvonnan ajallaan. Tarkastus voidaan suorittaa tilauksen valmistumisen tai koneen käyntimäärän mukaan. Poikkeamat raportoidaan, jolloin jäljitettävyys ja reklamaatioiden selvittäminen on helppoa.

YKSI käyttöliittymä

Unohda monen eri järjestelmän hankaluudet. GEMA kerää yhteen kaikki ne informaatiovirrat, joita kilpailukykyisen valmistuksen tekeminen, kehittäminen ja johtaminen vaatii. Yksi käyttöliittymä informoi, opastaa ja antaa palautetta onnistumisesta, visuaalisella ja selkeällä tavalla.

Tunnusluvut nappia painamalla

Valmistuksesta kerättävät tunnusluvut antavat tärkeää tietoa tuottavuuden tilasta. Usein tunnuslukujen laskeminen on työlästä. GEMA tarjoaa ratkaisun tähän, sillä jatkossa tuotannon tärkeimmät mittarit saadaan nappia painamalla, miltä aikaväliltä tahansa.

KÄYTTÖ MILLÄ TAHANSA LAITTEELLA

GEMA on selainpohjainen, päätelaiteoptimoitu järjestelmä, jolloin sen käyttö onnistuu millä tahansa päätelaitteella, mistä päin maailmaa tahansa. Et tarvitse erillisiä applikaatioita järjestelmän käyttämiseksi.

15%

ajonaikaisen tehokkuuden kasvu

Olvi Oyj

20%

tuotantokapasiteettia lisää

Pilkington Oy

8%

tuottavuuden kasvu

Huhtamäki Foodservice Nordic Oy

Operatiivisen tuotannon ohjaaminen yhden käyttöliittymän kautta

MES-järjestelmä on parhaimmillaan operatiivisen tuotannon johtamisen ja kehittämisen työkalu. Se kokoaa yhteen ne informaatiovirrat tilauksesta, tuotteesta, materiaaleista ja prosessista, joita sisäisen tuotantoketjun hallintaan tarvitaan, asiakkaalle luvatussa toimitusajassa pysymiseksi. GEMA mahdollistaa koko operatiivisen tuotannon johtamisen ja sen tarvitseman tiedon digitalisoinnin yhden käyttöliittymän taakse.

Lataa maksuton asiantuntijaoppaamme!

Lue mitä asiakkaamme kertovat

500 asiakasta, 80 000+ käyttäjää, 10 000+ kytkettyä laitetta, 15 eri kielellä ja 30 eri maassa

Lue menestystarina

”Me olemme kohentaneet viimeisen kolmen vuoden aikana tehtaamme tehokkuutta kahdeksalla prosentilla. ARROW-järjestelmät ovat merkittävä osa sitä jatkuvaa kehitystä, jolla haluamme käytettävyyttämme ja kokonaiskäyttöastettamme kohottaa. Sellaisessa kehityksessä on johdonmukaisesti lisättävä tietoa, jota koneilta ja perustoiminnoista voimme saada”

Anne Perävainio, Business Excellence Manager, Huhtamäki Foodservice Nordic Oy

Lue menestystarina

”Ennen asioita korjattiin huutoäänestyksen perusteella. Sen asioihin puututtiin, joka huusi kovimmalla äänellä. Nyt meillä on käytössä lahjomatonta tietoa, jonka perusteella voimme laittaa asioita tärkeysjärjestykseen. Istumme joka aamu ARROW-datan äärellä ja tutkimme, miten edellinen päivä on mennyt. Joka aamu Machine Track antaa tiedot, jonka perusteella on hyvä lähteä uuteen päivään”

Janne Nikula, CI Manager, Oy Gustav Paulig Ab

Lue menestystarina

”Käyttöönotto oli mutkatonta ja se onnistui viikossa. Henkilöstö otti uudistuksen erittäin hyvin vastaan, eikä järjestelmästä ole tullut minkäänlaisia valituksia. Tämä johtuu varmasti siitä, että Machine Trackia on helppo käyttää ja siitä on konkreettista apua työn tekemisessä. Nyt häiriöitä ei esimerkiksi tarvitse enää kirjoittaa paperille. Esimerkiksi toisen tölkkilinjamme ajonaikaista tehokkuutta on pystytty parantamaan 15 prosenttia yhden vuoden aikana, kun suurimmat häiriöiden aiheuttajat ja pullonkaulat saatiin Machine Trackin avulla selville”

Lauri Multanen, tuotantojohtaja, Olvi Oyj

Lue menestystarina

”Osalla koneista seuranta on johtanut siihen, että kapasiteetti on kasvanut noin 20 prosenttia. Samalla näkyy myös, että tästäkin on mahdollisuus päästä ylöspäin. Tämä olisi tullut näkyviin ilman automaattista koneseurantaa”

Jarkko Helen, prosessinkehittäjä, Pilkington Automotive Finland Oy

Lue menestystarina

”Yksi Machine Trackin parhaita ominaisuuksia on sen selkeys. Yhdellä silmäyksellä selviää, mitkä linjat ovat parhaillaan käynnissä. Samalla selviää myös linjojen käytettävyys edeltäneiden tuntien ajalta.”

Jari Vahersalo, tekninen päällikkö, Fazer Makeiset Oy

Lue menestystarina

”ARROW Machine Track on tärkein työkalu tuotannon tehokkuuden määrittämiseksi”

Antti-Ville Piirainen, Automation engineer, Orion Oyj

Lue menestystarina

”Esimerkiksi pari vuotta sitten toteutimme laipiolinjalla Lean-menetelmiin perustuvan kehitysprojektin, jossa hyödynsimme Machine Trackin keräämiä tietoja tuotannon optimoinnissa. Laipiometrien tuotantomäärä tuplaantui. Nyt olemme tuoneet Lean-toimintamallia myös muille tuotantolinjoille”

Petri Uotila, runkotuotannon kehityskoordinaattori, Meyer Turku Oy

Lue menestystarina

”Kun todelliset tapahtumat näkyvät, tietoa on helppo käsitellä ja sen pohjalta on helppo tehdä ratkaisuja – luotettaviin numeroihin nojautuen. Tällaisissa tapauksissa ruutupaperille kerätty tieto ja mutu-tuntuma eivät toimi, mutta kerätty data ei jätä tilaa selittämiselle tai aprikoinnille”

projekti-insinööri Kimmo Halme, Tibnor Oy

GEMA Features

Koneseuranta

Reaaliaikainen näkymä koko tuotantolaitoksen tilannekuvaan kolmessa sekunnissa.

Dashboard

Yksi käyttöliittymä, jolla kaikki valmistuksen tekemiseen tarvittava tieto.

Pysähdyksen syyt

Koneen tai linjan tilan seuranta ja siihen liittyvien poikkeamien raportointi.

Laadunvarmistus

Operaattorin tekemät tuotannon laadun tarkastukset ja mittaukset sekä omavalvonta tilauksen valmistumisen, koneen käyntimäärän tai kalentariajan mukaan.

Operaattorikunnossapito

Tuotannon operaattorin tekemien tarkastusten ja havaintojen kirjaaminen.

OEE / KNL

Koneen, linjan tai tilauksen kokonaistehokkuus selville.

Tuotevaihtoaikojen optimointi, SMED

Tuotevaihtojen ohjeistaminen, mittaaminen ja poikkeamien raportointi.

Tuotteen seuranta

Tuotteen valmistumisen sekä siihen liittyvien poikkeamien seuranta.

Prosessitieto

Mittaa prosessista erilaisia suureita, kuten energiaa, lämpötilaa, painetta, tehoa, pinnankorkeutta.

Tilauksen seuranta

Tilauksen valmistusvaiheiden sekä niihin liittyvien poikkeamien seuranta.

Layout-näyttö

Yhdellä silmäyksellä koko tuotannon tai valittujen koneiden tila tehtaan omassa pohjapiirustuksessa.

ACM, Automatic Condition Monitoring

Automaattiset hälytykset tehtaan eri mittareista, esimerkiksi tekstiviestillä tai sähköpostilla.

Raportointi

Tuotannon raportit ja tunnusluvut mm. käyttösuhde, käytettävyys, tuotantomäärät, nopeudet, tuotetiedot.

Hallintatyökalu

Käyttöliittymän elementtien hallinta omalla hallintatyökalulla, esim. pysähdyssyyt, laatutarkistukset.

Integraatiot

Integraatiot vaivattomasti yrityksen muihin järjestelmiin, kuten. ERP, APS, WMS.

Varaa keskustelu asiantuntijamme kanssa

Kartoita mahdollisuutesi tuottavuuden parantamiseen

Olemme sinuun yhteydessä yhden arkipäivän sisällä.

ARROW Operational Excellence

Johda tuottavuuttasi erinomaisella tiedolla

Me tarjoamme kokonaisratkaisun tuottavuuden ja päivittäisjohtamisen parantamiseen, tiedon digitalisoinnin ja visuaalisen johtamisen avulla.

Lue lisää päivittäisjohtamisesta

GEMA

MES-järjestelmä tuottavuuden parantamiseen

Andon

Tuotannon avunpyynnöt ja raportointi

Novi

Kunnossapidon hallintaan ja kehittämiseen

Shop Floor Manager

Operatiivisen tuotannon päivittäisjohtamiseen