Arrow Machine Track

Paranna tehtaasi tuottavuutta

Machine Track on käytössä sadoilla asiakkaillamme.

Maaliskuussa 2018 julkaisimme uuden ARROW GEMA-järjestelmäratkaisun.

Tunnista tuotantosi pullonkaulat

Ja mahdollista tuotantosi jatkuva parantaminen kohti Leania.

Vähemmän vaihtelua
Tuottamaton aika pienenee
Lisää
virtausta
Vähemmän
hukkaa

Luotettavaa ja reaaliaikaista tietoa

Tuottavuuden parantaminen tarvitsee luotettavaa tietoa. Machine Track kerää tietoa automaattisesti ja reaaliaikaisesti tuotantokoneilta, operaattoreilta sekä tietojärjestelmistä.

Yhden käyttöliittymän helppous

Machine Track mahdollistaa operatiivisen tuotannon johtamisen ja ohjauksen yhden käyttöliittymän kautta. Monipuoliset toiminnallisuudet ja integraatiot yrityksen muihin järjestelmiin viimeistelevät laadukkaan käyttökokemuksen.

Oikea-aikaista laadunhallintaa

Järjestelmä ohjaa operaattoria tekemään tuotannon laadun tarkastukset ja mittaukset sekä omavalvonnan ajallaan. Tarkastus voidaan suorittaa tilauksen valmistumisen tai koneen käyntimäärän mukaan. Poikkeamat raportoidaan, jolloin jäljitettävyys ja reklamaatioiden selvittäminen on helppoa.

Tilauksen valmistumisen seuranta

Onko tilaus valmistumassa aikataulussa ja jos ei, niin miksi? Olemmeko tuotannossa edellä vai jäljessä? Machine Track kertoo missä valmistusvaiheessa tilaus on sekä siihen liittyvät poikkeamat.

Operaattori tiedon rikastajana

Machine Track  tarjoaa operaattorille mielekkään työkalun, jolla on helppo kirjata tuotannossa havaittuja asioita suoraan järjestelmään. Operaattorin rikastama tieto on arvokas lisä päivittäisjohtamisen tarpeisiin.

Tiedon läpinäkyvyys tuotannossa

Machine Track tarjoaa erilaisia tapoja esittää tuotannon tarvitsemaa informaatiota. Tuotannon generoiman raakadatan visuaalinen mallintaminen työtiimille lisää yhteisöllisyyttä, avoimuutta ja vuorovaikutusta.

15%

ajonaikaisen tehokkuuden kasvu

Olvi Oyj

20%

tuotantokapasiteettia lisää

Pilkington Oy

8%

tuottavuuden kasvu

Huhtamäki Foodservice Nordic Oy

Operatiivisen tuotannon ohjaaminen yhden käyttöliittymän kautta

MES-järjestelmä on parhaimmillaan operatiivisen tuotannon johtamisen ja kehittämisen työkalu. Se kokoaa yhteen ne informaatiovirrat tilauksesta, tuotteesta, materiaaleista ja prosessista, joita sisäisen tuotantoketjun hallintaan tarvitaan, asiakkaalle luvatussa toimitusajassa pysymiseksi. Machine Track mahdollistaa koko operatiivisen tuotannon johtamisen ja sen tarvitseman tiedon digitalisoinnin yhden käyttöliittymän taakse.

Lataa maksuton asiantuntijaoppaamme!

Lue mitä asiakkaamme kertovat Machine Trackista

500 asiakasta, 80 000+ käyttäjää, 10 000+ kytkettyä laitetta, 15 eri kielellä ja 30 eri maassa

Lue menestystarina

”Me olemme kohentaneet viimeisen kolmen vuoden aikana tehtaamme tehokkuutta kahdeksalla prosentilla. ARROW-järjestelmät ovat merkittävä osa sitä jatkuvaa kehitystä, jolla haluamme käytettävyyttämme ja kokonaiskäyttöastettamme kohottaa. Sellaisessa kehityksessä on johdonmukaisesti lisättävä tietoa, jota koneilta ja perustoiminnoista voimme saada”

Anne Perävainio, Business Excellence Manager, Huhtamäki Foodservice Nordic Oy

Lue menestystarina

”Ennen asioita korjattiin huutoäänestyksen perusteella. Sen asioihin puututtiin, joka huusi kovimmalla äänellä. Nyt meillä on käytössä lahjomatonta tietoa, jonka perusteella voimme laittaa asioita tärkeysjärjestykseen. Istumme joka aamu ARROW-datan äärellä ja tutkimme, miten edellinen päivä on mennyt. Joka aamu Machine Track antaa tiedot, jonka perusteella on hyvä lähteä uuteen päivään”

Janne Nikula, CI Manager, Oy Gustav Paulig Ab

Lue menestystarina

”Käyttöönotto oli mutkatonta ja se onnistui viikossa. Henkilöstö otti uudistuksen erittäin hyvin vastaan, eikä järjestelmästä ole tullut minkäänlaisia valituksia. Tämä johtuu varmasti siitä, että Machine Trackia on helppo käyttää ja siitä on konkreettista apua työn tekemisessä. Nyt häiriöitä ei esimerkiksi tarvitse enää kirjoittaa paperille. Esimerkiksi toisen tölkkilinjamme ajonaikaista tehokkuutta on pystytty parantamaan 15 prosenttia yhden vuoden aikana, kun suurimmat häiriöiden aiheuttajat ja pullonkaulat saatiin Machine Trackin avulla selville”

Lauri Multanen, tuotantojohtaja, Olvi Oyj

Lue menestystarina

”Osalla koneista seuranta on johtanut siihen, että kapasiteetti on kasvanut noin 20 prosenttia. Samalla näkyy myös, että tästäkin on mahdollisuus päästä ylöspäin. Tämä olisi tullut näkyviin ilman automaattista koneseurantaa”

Jarkko Helen, prosessinkehittäjä, Pilkington Automotive Finland Oy

Lue menestystarina

”Yksi Machine Trackin parhaita ominaisuuksia on sen selkeys. Yhdellä silmäyksellä selviää, mitkä linjat ovat parhaillaan käynnissä. Samalla selviää myös linjojen käytettävyys edeltäneiden tuntien ajalta.”

Jari Vahersalo, tekninen päällikkö, Fazer Makeiset Oy

Lue menestystarina

”ARROW Machine Track on tärkein työkalu tuotannon tehokkuuden määrittämiseksi”

Antti-Ville Piirainen, Automation engineer, Orion Oyj

Lue menestystarina

”Esimerkiksi pari vuotta sitten toteutimme laipiolinjalla Lean-menetelmiin perustuvan kehitysprojektin, jossa hyödynsimme Machine Trackin keräämiä tietoja tuotannon optimoinnissa. Laipiometrien tuotantomäärä tuplaantui. Nyt olemme tuoneet Lean-toimintamallia myös muille tuotantolinjoille”

Petri Uotila, runkotuotannon kehityskoordinaattori, Meyer Turku Oy

Lue menestystarina

”Kun todelliset tapahtumat näkyvät, tietoa on helppo käsitellä ja sen pohjalta on helppo tehdä ratkaisuja – luotettaviin numeroihin nojautuen. Tällaisissa tapauksissa ruutupaperille kerätty tieto ja mutu-tuntuma eivät toimi, mutta kerätty data ei jätä tilaa selittämiselle tai aprikoinnille”

projekti-insinööri Kimmo Halme, Tibnor Oy

Machine Trackin kaikki ominaisuudet

Operaattorinäyttö

Tuotannon operaattorin käyttöliittymä, joka ohjaa työssä ja kertoo onnistumisista visuaalisella tavalla.

Koneen pysähdyksen syiden raportointi

Koneen tilan seuranta ja siihen liittyvien poikkeamien raportointi.

Tehdasnäyttö

Visuaalinen näkymä koko tuotantolaitoksen tilannekuvaan kolmessa sekunnissa.

Operaattorikunnossapito

Tuotannon operaattorin tekemien tarkastusten ja havaintojen kirjaaminen.

OEE / KNL

Varmista tuotantolaitoksen kokonaistehokkuus osaoptimointia välttäen.

Tuotevaihtoaikojen optimointi, SMED

Tuotevaihtojen ohjeistaminen, mittaaminen ja poikkeamien raportointi.

Tuotteen ja tilauksen seuranta

Tuotteen tai tilauksen valmistumisen sekä siihen liittyvien poikkeamien seuranta.

Laadunhallinta

Operaattorin tekemät tuotannon laadun tarkastukset ja mittaukset sekä omavalvonta tilauksen valmistumisen tai koneen käyntimäärän mukaan.

Prosessitieto

Mittaa prosessista erilaisia suureita, kuten lämpötilaa, painetta, tehoa, pinnankorkeutta. Näille voidaan määrittää tarvittaessa myös raja-arvot.

Layout-näyttö

Yhdellä silmäyksellä koko tuotannon tai valittujen koneiden tila tehtaan omassa pohjapiirustuksessa.

ACM, Automatic Condition Monitoring

Automaattiset hälytykset tehtaan eri mittareista, esimerkiksi tekstiviestillä tai sähköpostilla.

Raportointi

Luo vakioraportteja tuotteittain ja koneittain tuotannon perusmittareita hyödyntäen. Analysoi yksittäisten koneiden tilauksien problematiikkaa.

Integraatiot muihin järjestelmiin

Integraatiot vaivattomasti yrityksen muihin järjestelmiin, kuten. ERP, APS, WMS.

Varaa keskustelu asiantuntijamme kanssa

Kartoita mahdollisuutesi tuottavuuden parantamiseen

Olemme sinuun yhteydessä yhden arkipäivän sisällä.

ARROW Operational Excellence

Johda tuottavuuttasi erinomaisella tiedolla

Me tarjoamme kokonaisratkaisun tuottavuuden ja päivittäisjohtamisen parantamiseen, tiedon digitalisoinnin ja visuaalisen johtamisen avulla.

Lue lisää päivittäisjohtamisesta

GEMA

MES-järjestelmä tuottavuuden parantamiseen

Andon

Tuotannon avunpyynnöt ja raportointi

Novi

Kunnossapidon hallintaan ja kehittämiseen

Shop Floor Manager

Operatiivisen tuotannon päivittäisjohtamiseen