Arrow Shop Floor Manager

Varmista sujuva tuotanto

Shop Floor Manager on järjestelmä, jolla voit digitalisoida ja visualisoida tuotannon palaveriin tarvittavan tiedon.

Järjestelmä auttaa tuotannon tekijöitä fokusoimaan toimintaansa siihen, mikä on tärkeää juuri nyt.

Shop Floor Managerin avulla johdat ja toteutat päivittäiset palaverit tuotantotiloissa yhdessä tuotannon ja kunnossapidon työntekijöiden kanssa.

Johda tuotantoasi Lean-periaatteiden avulla

Ja tartu poikkeamiin päivittäisjohtamisella

Johda proaktiivisesti
Avoimessa ilmapiirissä
Osallista tiimiläisiä
Tee päätöksiä

Palaverissa tarvittava tieto digitaalisesti

Shop Floor Manager kerää tietoa tuotannon järjestelmistä operatiivisen johtamisen tueksi . Järjestelmä korvaa tuotantopalaverin perinteiset valkotaulut digitaalisesti visualisoidulla tiedolla.

Kattavaa raportointia tiedonkeruun automatisoinnilla

Shop Floor Manager kerää tietoa ARROWn järjestelmistä sekä yrityksen omista ERP- ja MES-järjestelmistä. Digitalisointi vähentää manuaalisen työn määrä ja aikaa jää enemmän tiedon analysointiin. Automatisoitu tiedon kerääminen on systemaattista ja standardisoitua.

Tuotannon poikkeamat esille

Miten meillä meni eilen? Mitä on suunniteltu tälle päivälle ja huomiselle? Entä olemmeko tuotantosuunnitelman mukaisessa aikataulussa, edellä vai jäljessä? Shop Floor Manager kertoo reaaliaikaisen tuotannon tilanteen ja auttaa keskittymään siihen mikä on tärkeää juuri sillä hetkellä.

Shop Floor Manager palvelee organisaation eri tasoja

Päivittäisjohtamisen mallia voidaan laajentaa myös ylemmille organisaatiotasoille. Kun operatiivinen tuotannon tiimi käsittelee palavereissaan huomista työjonoa, voi työnjohto keskittyä koko viikon näkymään. Shop Floor Manager tuottaa tietoa kullekin palaveriryhmälle tarpeiden mukaan.

PÄIVITTÄISJOHTAMISEN MERKITYS TEOLLISUUDESSA

Päivittäisjohtaminen eli maailmalla paremmin tunnettu Shop Floor Management palvelee yrityksen arvotuotantoa, oli kyseessä sitten tuotteiden tai erilaisten palveluiden valmistus. Käsitteenä päivittäisjohtamisella tarkoitetaan tuotantotiloissa tapahtuvaa avointa, läpinäkyvää ja osallistavaa johtamisen kulttuuria ja palaverikäytänteitä. Lue lisää Blogistamme päivittäisjohtamisen merkityksestä teollisuudessa!

 

Visuaalista tukea päivittäiseen toimintaan

Tiedon visualisointi on tehokas tapa hahmottaa monimutkaisiakin asiakokonaisuuksiaja lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä. Visuaalisen johtamisen yhteydessä puhutaan usein “kolmen sekunnin nyrkkisäännöstä”, jolla viitataan tärkeän informaation välittymiseen nopeasti visualisoinnin avulla. Päivittäisjohtamista aidosti tukeva järjestelmä mahdollistaa sekä ennakoivien että reaktiivisten päätösten teon helposti, faktapohjaisesti ja nopeasti.

Tutustu päivittäisjohtamisen malliin Olvilla!

Shop Floor Manageriin tuotava tieto

Työturvallisuus­ilmoitukset ja tapaturmat

5S auditoinnin trendi ja poikkeamat

Työjono

Poikkeamat tuotannonsuunnitelmasta

Laatupoikkeamat

Tuotevaihtoihin liittyvät poikkeamat

Aloitteet ja parannusehdotukset

Kunnossapidon avoimet työt

Ongelmanratkaisutehtävät

Varaa keskustelu asiantuntijamme kanssa

Kartoita mahdollisuutesi tuottavuuden parantamiseen

Olemme sinuun yhteydessä yhden arkipäivän sisällä.

ARROW Operational Excellence

Johda tuottavuuttasi erinomaisella tiedolla

Me tarjoamme kokonaisratkaisun tuottavuuden ja päivittäisjohtamisen parantamiseen, tiedon digitalisoinnin ja visuaalisen johtamisen avulla.

Lue lisää päivittäisjohtamisesta

GEMA

MES-järjestelmä tuottavuuden parantamiseen

Andon

Tuotannon avunpyynnöt ja raportointi

Novi

Kunnossapidon hallintaan ja kehittämiseen

Shop Floor Manager

Operatiivisen tuotannon päivittäisjohtamiseen