Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.

Seloste päivitetty 25.5.2018

1 Rekisterinpitäjä

ARROW Engineering Oy
Technopolis Innova 2
Lutakonaukio 7
FI-40100 Jyväskylä

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Seija Hyppönen
ARROW Engineering Oy
Lutakonaukio 7, 40100 JYVÄSKYLÄ
seija.hypponen@arroweng.fi
040 751 0722

Teknisen toteuttajan oma tietosuojalauseke on luettavissa osoitteessa http://www.hubspot.com/privacy-policy/.

3 Rekisterin nimi

ARROW Engineering Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään ARROW Engineering Oy:n asiakasviestintään ja muuhun asiakassuhteen hoitamiseen, markkinointiin, hallintaan, kehittämiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin sekä liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn kautta saatamme myös lähettää sinulle kohdennettuja markkinointi- ja asiakasviestejä. Mikäli et kuitenkaan halua saada meiltä viestejä, voit milloin tahansa ilmoittaa asiasta ARROW Engineering Oy:lle.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja kaikista rekisteröidyistä:

  • Nimi
  • Yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero)
  • Yritys ja asema
  • Yrityksen toimiala, liikevaihtokoko tai -luokka, yrityskoko ja muut yrityksen toimintaa kuvaavat tiedot
  • Yrityksen yhteystiedot
  • Tiedot markkinointikiellosta
  • Markkinointia ja myyntiä edistävät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet
  • Verkkokäyttäytymistä ARROW Engineering Oy:n sivustolla koskevat tiedot, kuten linkkien klikkaukset, lomakkeiden täytöt, selatut internet-sivut
  • Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

Tallennamme rekisteriimme tiedot, jotka olet itse toimittanut yhteydenottolomakkeella ARROW Engineering Oy:n verkkosivuston ja ali-domainien kautta tai sähköpostilla. Jos et ole vieraillut ARROW Engineering Oy:n sivuilla tai muilla tavoin osoittanut kiinnostusta sinulle välitettyyn tietoon 24 kuukauden aikana, henkilötietosi poistetaan.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin henkilötiedot koostetaan henkilöltä itseltään, rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, verkkosivuston avulla kerätyistä tiedoista, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Voidaksemme toimittaa palvelua sinulle parhaalla mahdollisella tavalla, saatamme luovuttaa ja siirtää tietoja yhteistyökumppaneillemme, jotka käsittelevät tietojasi ainoastaan palvelun toimittamisen vaatimissa rajoissa. Yhteistyökumppanimme eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. ARROW Engineering Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle mm. tietojen teknisen ylläpidon ja käsittelyn toteuttamiseksi yhteistyökumppaneiden toimesta.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään tietojärjestelmissä, jotka ovat teknisin keinoin suojattuja. Ainoastaan yrityksen työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämillä käyttöoikeuksilla. Rekisterin tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

9 Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastusta ja/tai korjausta ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön rekisteriä koskevissa asioissa ja toimittamalla kirjallisen ja allekirjoitetun pyynnön kirjeitse tai sähköpostitse.

10 Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöömme ja toimittamalla kirjallisen ja allekirjoitetun pyynnön kirjeitse tai sähköpostitse.

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti, joten pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta toimintamme tai lainsäädännön muutoksen niin vaatiessa ilmoittamalla siitä verkkosivuillamme. Tämä tietosuojalauseke on voimassa toistaiseksi 25.5.2018 lukien.