Företaget

ARROW Engineering

Vi skapar systemlösningar för den tillverkningsindustrin med tanke på den operativa ledningen av produktionen och underhållet och dess utveckling. Vårt koncept ARROW Operational Excellence koncentrerar sig på att förbättra produktiviteten och den dagliga ledningen genom att digitalisera data och visualisera hanteringen. I och med att våra kundföretag tagit systemlösningen ARROW i bruk har deras produktivitet ökat med minst 30 %.

ARROW förenar på ett enastående sätt teknologi och fackkunskaper. Vår personal består av  sakkunniga, som arbetar i expert- och produktutvecklingsteam.

ARROW grundades år 1993. Vi utgör en del av Protacon. Vi betjänar 500 kundföretag i 30 olika länder. I Finland innefattar dessa de ledande företagen inom de olika industribranscherna. Vi har den mest omfattande erfarenheten inom alla industriområden.

ARROW, som verkar på den finländska industrins utsiktsplats, befinner sig i stark utveckling.  Vi har stort intresse av att ständigt rekrytera nya specialister.

ARROW som partner?

Det är ett strategiskt beslut att välja ett system, som stöttar produktionens och underhållets operativa ledning. Då man väljer det, väljer man också en partner som levererar systemet. Förutom vårt enastående koncept vill vi som partner erbjuda ditt företag följande:

Vår erfarenhet

Vi har en inemot 25 års erfarenhet av att förbättra produktiviteten i alla branscher inom tillverkningsindustrin. Denna erfarenhet erbjuder vi som stöd för varje kundprojekt.

Vårt perspektiv

Vårt företag sysselsätter en mängd erfarna personer, som är specialister på produktivitet och underhåll inom industrin. Deras erfarenhet och kunnande stöttar er organisation i och med att det lyckade systemprojektet tas i bruk och även därutöver.

Teknologin

Alla ARROW-konceptets lösningar planeras och förverkligas inom företaget. Vår systemutveckling utnyttjar högteknologi, vilket garanterar att alla ARROW-lösningar motsvarar den moderna industriproduktionens behov i varje avseende.