Adven levererar ång-, värme- och kallenergilösningar skräddarsydda för företagens behov, samt värme till tiotals fjärrvärmenät. Typiska kunder hos Adven är industriföretag vars produktionsanläggningar kräver rikligt med energi. Adven har kunder från Hangö till Levi och Sodankylä. Förutom i Finland finns verksamhet även i Sverige och Estland.

Företaget hade som önskan att förenhetliga underhållspraxis av sina anläggningar och planmässighet av verksamheten. Till verktyg valdes ARROW Maint driftdagbok och ARROW Maint underhållssystem.

Enligt Advens produktionsingenjör Leo Veske fungerar driftdagbok som anläggningens loggbok. I den noteras alla anläggningsbesök och minsta serviceåtgärd. I Maint underhållssystem noterar man i sin tur mer omfattande service och reparationer. ”Myndighetsbestämmelserna har blivit striktare. Numera krävs ett underhållssystem av samtliga kraftverk över fem kilowatt. Driftdagbok erfordras av samtliga anläggningar”, säger Veske.

”Nyttoeffekterna med systemet har konkretiserats då man har märkt att det med hjälp av systemet endast tar en minut att göra en arbetsorder. Driftschefernas arbete har också underlättats då de kan följa noggrant med hur arbeten framskrider och få nödvändiga rapporter snabbt och i realtid. Merparten av personalen använder den webläsarbaserade versionen av Maint systemet via surfplattor.

Verktygen togs i bruk i fem pilotkraftverk år 2012. Efter pilotskedet har nya anläggningar kontinuerligt lagts till i systemet. I nuläget används Maint driftdagbok i Advens samtliga över 120 anläggningar och Maint systemet i 103 anläggningar.

Tacksamma användare

Advens värmeanläggningsanvändarna Pekka Krum och Tero Saarela bedömer att driftdagboken är ett behändigt och lättanvänt verktyg. De använder den dagligen via iPad. ”Vi besöker dagligen flera anläggningar och noterar besöken och utförda serviceåtgärder i dagboken. Till servicenoteringen kan bifogas exempelvis varuleverantörens beskrivning av delarna använda till servicen i pdf-format”, säger Saarela.

”För att öka planmässigheten i vår verksamhet och förenhetliga våra anläggningars funktion behövde vi ett elektroniskt system i vilket vi pålitligt kan spara åtgärder utförda under drift och service samt dokument gällande apparater. Arbetet med noteringarna måste stå i proportion till anläggningens storlek. ARROW svarade på våra önskemål och levererade ett underhållsystem enligt vårt behov. Driftdagboken togs i bruk utan skild skolning. Vårt samarbete har burit frukt. Nu är ARROW Maint underhållssystem och Maint driftdagbok centrala verktyg i vår operativa ledning”, summerar Esa Aarnio.

ADVEN Oy
Vill du veta mer om våra lösningar?
Vänligen kontakta oss:

Ville Vilhu

ville.vilhu@arroweng.fi

+358 40 537 9575

Läs mer framgångsberättelser