Underhåll är en väsentlig del av produktionsutvecklingen, eftersom underhållspersonalen samlar kunskap om hur apparater och funktioner borde utvecklas. Panda återtog det tidigare utlokaliserade underhållet till sin egen organisation i samband med fabriksflytt.

”Vi på Panda har dragit slutsatsen att även underhåll är kärnverksamhet i företaget. Underhållspersonalen besitter stora mängder sådan information som är väsentlig för att kontrollera maskiner och processer. De spelar även en central utvecklingsroll vid att förbättra tillverkningens nyttjandegrad”, berättar el- och automationsexpert Arto Liimatainen.

Han berättar också att även om underhåll som köps av en underleverantör i princip är kostnadseffektiv, hålls rollerna inte tydliga eftersom leverantörens och underleverantörens intressen är i detta fall dels motsatta. Särskilt besvärligt är kunskap som samlas hos enskilda individer, vilket spelar en stor roll i utvecklingsarbete.

Lång erfarenhet av ARROW

Panda har ungefär ett årtiondes erfarenhet av ARROW-programmet. Underhållet har följts upp och styrts med ARROW Maint och användbarheten har utvecklats med Machine Track. När underhållet var utlokaliserat använde underhållsföretaget ARROW Maint. Nu har Panda skaffat egen licens och historiken har flyttats över.

”Vi har nästan tjugo års servicehistoria från maskinerna. Informationen flyttades bekymmersfritt till Pandas server, allt gick enligt tidtabell och vi fick bra stöd till överflyttningen. Efter en provöverflyttning konstaterade vi att allting fungerar och sedan var det bara att överföra hela datamängden till vårt system. Här underlättade det att historiken hade redan förut definierats som vår egendom.”

Tidigare var problemet att två program fungerade i olika företags datasystem och därför kunde man inte problemfritt kombinera datan. Exempelvis skickades ett långt driftstopp uppdagat i användningsuppföljningen inte automatiskt till underhållsorganisationen för undersökning. Liimatainen berättar att man även ville börja utföra service på basen av verkliga drifttimmar och därför ville man flytta drifttids uppgifterna direkt från Machine Track till Maint. På detta sätt riktas servicen rätt och den egna organisationens arbetsbörda reduceras.

Program i samarbete

ARROWs båda program sköter vissa uppgifter och samarbetar samtidigt. Machine Track registrerar maskinernas drift och användningsgrad, och ger därmed en tydlig bild av hur produktionen fungerar. Nu börjar det även göra servicebeställningar när valda drifttimmar uppfylls. Denna funktion kallas för RTM, Real Time Maintenance. Även vid längre driftstopp reagerar Machine Track och sänder ett felmeddelande till Maint. Denna funktion betecknas med förkortningen ACM, Automatic Condition Monitoring.

Produktionsarbetarna använder det bekanta webläsarbaserade användargränssnittet. Med dess hjälp kan man notera felmeddelanden och kvittera orsaken till olika störningar i systemet. Liimatainen berättar att användningen av systemet är nästan fullständig, för utan ihärdigt underhåll skapas inte tillförlitliga driftuppgifter eller rapportering.

Panda, Orkla Confectionary & Snacks Finland Ab
Vill du veta mer om våra lösningar?
Vänligen kontakta oss:

Tuomas Lappalainen

tuomas.lappalainen@arroweng.fi

+358 50 361 2736

Läs mer framgångsberättelser