5233

apparater i systemet

1,3

Årsproduktionen miljoner kubikmeter

Finlands största privatägda sågkoncern Versowood beslöt att bringa maskinernas underhållsprocess i skick. Nu uppdateras koncernens alla apparaters uppgifter och underhållsinformation i realtid till ARROWs underhållssystem.

Sågarna bearbetar årligen 3,3 miljoner kubikmeter råvirke till 1,3 miljoner kubikmeter sågat virke och många andra trä- och energiprodukter. På dagsnivå sorterar, skalar, sågar, torkar och förpackar Versowoods maskiner motsvarande 220 lastbilslaster med trä.

Trots den enorma mängden maskiner tar det bara ett ögonblick för Nieminen att hitta service- och underhållshistoria för önskad maskin i ARROW Novi underhållssystemet.

”Samtliga apparater är införda i underhållssystemets hierarkimapp, så maskinspecifika uppgifter hittas utan svårighet. Användning av systemet är även i övrigt logiskt och enkelt”, konstaterar Nieminen belåtet.

Få reda på fel innan avbrott

Den centrala målsättningen med underhållssystemet är att förbättra samarbetet produktions- och underhållspersonal emellan på Versowood. Enligt Nieminen har man lyckats med det här.

Produktionspersonal kan göra alla service- och underhållsbeställningar till Versowoods maskiner i underhållssystemet. Merparten görs som felanmälningar. Beställningarna förmedlas till underhållsgruppen som noterar dem som mottagna och efter utfört arbete som utförda. Produktionspersonalen kan följa med arbetets gång i systemet och noteringarna sparas för senare bruk.

Nieminen poängterar möjligheten att notera maskiners serviceplaner för kommande år i systemet. Med hjälp av listor från systemet är det enkelt att beställa servicearbeten i god tid.

Förutom underhållsåtgärder sparas bland annat instruktioner beträffande maskiner, dokument relaterade till underhåll samt maskiners konditionsbedömningar och mätningsrapporter av lagervibration.

”Vi har med hjälp av systemet identifierat begynnande fel som kunde ha avbrutit såglinjens produktion för ett skift eller två. Med hjälp av maskinspecifik felhistorik kan man rikta maskininvesteringar bättre”, säger Nieminen.

 

Versowood Oy

Grundades 1946
Verksamhet i 11 enhete
760 anställda
Omsättning 360 miljoner €

Befintliga lösningar
Underhållssystem Novi

Ett system för modern hantering och utveckling av förebyggande underhåll.

Vill du veta mer om våra lösningar?
Vänligen kontakta oss:

Ville Vilhu

ville.vilhu@arroweng.fi

+358 40 537 9575

Läs mer framgångsberättelser