Arrow Underhållssystem Novi

Förbättra driftsäkerheten av anläggningen

Novi är ett system för modern hantering och utveckling av förebyggande underhåll.

Det digitaliserar data som berör förvaltning och utveckling av industrins underhåll för både personalens och arbetsledarens behov.

Med hjälp av Novis klara och visuella gränssnitt kan man effektivisera arbetsgruppens samarbete och hjälpa att lokalisera problempunkterna i produktionen.

 

Skapa en gemensam lägesrapport av underhållet för alla

Och börja därefter utvecklingsarbetet

Förvaltning av arbetet och resurserna
Samarbete mellan produktionen och underhållet
Tekniska uppgifter och dokumentation
Asset Management

Lätt att använda och bearbeta

Personlig anpassning vid användningen av Novi är lätt. Med hjälp av inställningarna kan man bearbeta blanketter, terminologi, skapa snabbfunktioner samt definiera personliga användningssätt.

Installatören är nummer ett

Novi har utvecklats för att stöda underhållsinstallatörens dagliga arbete. Alla funktioner som står i samband med förvaltning och registrering av arbetet hittar man via ett enda och klart gränssnitt.

Verksamhetsmodellen för underhållet

Med hjälp av Novi dokumenterar man underhållets verksamhetsmodell och går igenom processerna. Systemet stöder den dagliga hanteringen av underhållet och underlättar i fortsättningen dess utveckling.

Novi skalad för stora och små företag

Vi har levererat underhållssystem till hundratals objekt, allt från små organisationer ända till stora industrikoncerner. Alla använder samma system, det är enbart användningssättet som varierar.

MOBILT SYSTEM

Novi fungerar bekvämt med en bläddrare och med vilken dataterminal som helst. Bläddrarens välkända funktioner, såsom det samtidiga öppnandet av flera sidor, utmatning och generering av favoriterna bland Novis funktioner, är alla tillgängliga. Användning av QR-koden ingår som standardinställning.

100%

av alla underhållsarbeten i Novi

Olvi Oyj

40%

kortare genomgångstid

Ifolor Oy

+100

anläggningar i samma system

ADVEN Oy

Varför är underhållssystemet viktigt

Produktionsmaskiner och anordningar är stora investeringar, men då de används effektivt, betalar de sig inom kort tid tillbaka. Underhållets viktigaste uppgift är att sköta om att maskinerna fungerar med ett så högt kapacitetsutnyttjande som möjligt, utan onödiga störningar eller maskinfel. I ett väl fungerande underhållssystem ingår alla egenskaper för hantering och utvecklande av underhållet genomförda med modern teknologi. Med hjälp av en kunnig systemleverantör säkerställer du det bästa utgångsläget för att lyckas med utvecklingen av underhållet.

Läs vad våra kunder berättar om Novi

500 kunder, 80 000+ användare10 000+ anslutna anordningar, på 15 olika språk och i 30 olika länder

Huvudsystemet

Maskin- och anordningsregister

Hantering av arbeten

Produktionens arbetsbegäran

Hantering av förebyggande underhåll

Reservdelar

Dokument

Leverantörer

Rapportering

Novis alla funktionaliteter

Inköpsorder

Utförande, sändning och förvaltning av order.

ACM, Automatic Condition Monitoring

Övervakning av transaktionsinformationen som kommer automatiskt från processen, och generering av arbetskortet till Novi.

Timkortet

Uppskrivning av lönetimmarna i Novi-systemet.

RTM, Running Time Maintenance

Maskinunderhåll som baserar sig på nyttjandegraden.

E-post-alarm

Underhållets arbeten och lagertransaktioner som meddelande till e-posten för att effektivisera distributionen av data.

GSM-alarm

Underhållets arbeten och lagertransaktioner som meddelande till telefonen för att effektivisera distributionen av data.

Underhållsronder

Kvittering av rutinmässiga inspektionsronder, såsom kontroll av mätare och inspektion samt serviceåtgärder. Flera arbetskort med en enda kvittering, servicehistoriken bibehålls för varje anordning.

Operatörunderhåll

Inspektioner och iakttaganden som produktionsoperatören utfört registreras i Novi.

Lagerförvaltning

Materialets förvaltningsfunktioner överförs till Novi; uttag, ankomst, inventering och returnering. Flerlagring, varningsgränser för köp av varupositioner.

Piccolink

För att påskynda dagliga lagerfunktionerna bör streckkodutrustningen bli en del av lagerförvaltningen i Novi.

Måtningar

Inmatningsblankett för anläggningsspecifika mätningsdata till Novi, t.ex. protokoll av idrifttagningsinspektioner.

Info TV

Distribution av underhållsdata i anläggningens infoTV-system.

Spårbarhet

Sparandet av loggningsnoteringar om alla förändringar; uppkomst, förändring och avlägsnande av data.

Driftsjournal

Införing och bläddring av anläggningens transaktioner och sökning av tidigare transaktioner. Ersätter journalerna av papper. Ur driftsjournalen kommer även arbetsbegäran direkt till Novi.

Arbetssäkerheten

Uppteckning av iakttagelser i samband med arbetssäkerheten, såsom nära-ögat-händelser och olycksfallsanmälan. Automatisk distribution av data om framskridande av arbetet med arbetssäkerheten.

ARA Rotfelsanalys

Arbetsredskap för ständig förbättring av styrd rapportering för att analysera felen och utveckla underhållet.

Task Management - uppgiftförvaltning

Förvaltning och uppföljning av problemlösningsuppgifter i samband med underhåll.

Hantering av arbetstillstånd

Förvaltning och skötsel av olika arbetstillstånd för personer som sköter underhållsarbeten. Nödvändiga arbetstillstånd kan arrangeras för en arbetskommendering för att utföra arbetet.

Partneranslutning

Ett eget begränsat gränssnitt för underhållets samarbetspartner i anläggningens Novi för att rapportera om de egna arbetena.

Fabriksutvidgning

Koncernens alla fabrikers underhåll samlade i ett system. En översikt åt förvaltningen över alla fabrikers harmonisering av, investeringar i, jämförelse och riktvärde för underhållet.

Integrering med andra system

Behändig integrering med företagets övriga system, t.ex. ERP, MES, kartsystem och kontrollrum.

Reservera ett samtal med vår expert

Kartlägg dina möjligheter att förbättra produktiviteten

Vi kontaktar dig inom loppet av en vardag.

 

ARROW Operational Excellence

Led din produktivitet med utmärkt information

Vi erbjuder en helhetslösning till förbättring av underhållet.

Underhållssystem Novi

Ett system för modern hantering och utveckling av förebyggande underhåll.