Support

Vår kundtjänst är en professionell supporttjänst som kan hjälpa dig med alla frågor eller problem du kan ha med systemet vi tillhandahåller. Vi utvecklar kontinuerligt vår supporttjänst och strävar efter den kortast möjliga responstiden.

Kontakta vår support:

Via telefon: +358 20 755 9912
Via e-mail: support@pinja.com

Ibland kräver support att öppna en fjärranslutning.

Öppna Remote Support här.